Setkání pamětníků

 JAK SE V CHABRECH DŘÍVE HOSPODAŘILO

Další díl populárního cyklu „Kam paměť sahá…“, který náš spolek připravil na středu 18. dubna 2018, nesl název „Jak se v Chabrech dříve hospodařilo.“ Zájem o přednášku byl značný, museli jsme přidávat židle. Velké množství posluchačů tak potvrzovalo, že Dolní Chabry bývaly zemědělskou obcí a že ze vzpomínek pamětníků tato doba zdaleka nevymizela. Po krátkém úvodu diváci shlédli na sedm desítek fotografií, z nichž mnohé vyvolaly vzrušený šepot a sdělované dojmy létaly sálem.
Povedená akce trvala více než hodinu. A před rozloučením jsme si vzájemně slíbili, že se opět brzy sejdeme u podobně zajímavého tématu.
Stanislav Vyšín