vize sdružení | naše činnost| představitelé sdružení | stanovy | média | baroko

Smysl naší činnosti  

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech z.s., (OSOP) bylo založeno roku 2007. Důvodem bylo zabezpečení a dlouhodobé ochrany nejstarší památky v obci, románskému kostelu Stětí sv. Jana Křtitele, kterou od posledních oprav v 70. let 20. století nikdo nezajišťoval.

Okolní stromy ničily střechu i zdi stavby, ukradené okapové svody byly příčinou zatékání, praskající zdi byly ukazatelem špatné statiky. Po letech neúnavné práce se dostavují výsledky. Hned z počátku byly nahrazeny ukradené okapy a svody na kostele, nechali jsme opravit proražené vchodové dveře. Vzácné sochy ze zvonice byly nafoceny, ošetřeny a převezeny do depozitáře Arcibiskupství. Natřeny byly lavice proti dřevokaznému hmyzu. V červnu 2011 se OSOP podařilo získat finanční dotaci z fondu "T-Mobile pro zaměstnance", která byla vlastníkem kostela Stětí sv. Jana Křtitele použita na odstranění nevyhovujícího betonového ochozu kolem objektu. V roce 2013 byly opraveny oba zvony ve zvonici z peněz darovaných rodinou Josefa Malého. Roku 2014 památkáři nechali zasypat 40 let odkryté podzemí kostela. Tři roky probíhající opravy na půdě kostela - podlaha, krovy střecha, byly v roce 2014 dovršeny ošetřením proti dřevokaznému hmyzu horkým vzduchem. Zvonička na Hrušovanském náměstí byla osazena obrazy Madonou s děťátkem a anděly: archandělem Michaelem a andělem ochráncem.

Dalším cílem OSOP je pečovat o historické a kulturní dědictví celé obce. Připravovány jsou výchovné programy pro děti a mládež, (např. výstava o historii školství v obci a další).
Již třetím rokem v Chabrech přibývají tabule k naučné stezce nazvané "Dolní Chabry-Brána do pravěku Prahy", které vypovídají o historii a zajímavostech obce s hravými prvky pro děti. Oblíbená jsou také setkávání s pamětníky obce. OSOP se také pravidelně připojuje k celostátním akcím: Dny evropského dědictví - EHD, Dne země, Noci kostelů. OSOP vydává informační materiály, pohlednice a další propagační materiály o kostele Stětí sv. Jana Křtitele a dalších památkách obce. Výtěžek z prodeje těchto materiálů se ukládá na konto OSOP a jsou dále používány na opravy nejen kostela.
MČ Dolní Chabry pravidelně přispívá na chod a aktivity našeho sdružení. 

 OSOP spolupracuje s vlastníkem objektu - římskokatolickou farností u kostela sv. Václava na Proseku a Arcibiskupstvím pražským, dále Městskou částí Praha 8 Dolní Chabry, Národním památkovým ústavem Praha a dalšími odborníky. 

Vedle toho OSOP spolupracuje s řadou významných odborníků z oboru archeologie, historie, kunsthistorie. O mimořádném významu kostela z hlediska historického a kunsthistorického při různých příležitostech přednášejí PhDr. Zdeněk Dragoun a PhDr. Michal Tryml z NPÚ Praha, prof. PhDr. Ing. Jan Royt z Filozofické fakulty UK, chaberské archeologii se věnuje PhDr. Jan Frolík, CSc., z oddělení archeologie Pražského hradu AV ČR. Zváni jsou rovněž další odborníci. 

 V roce 2011 vydalo OSOP odbornou publikaci Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech se studiemi prof. Jana Royta, PhDr. Z. Dragouna, PhDr. M. Trymla, PhDr. T. Chvátala a dalších. Předmluvou publikaci laskavě opatřil Mons. kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský metropolita a primas český.

V roce 2016 počátkem měsíce dubna se nám podařilo vydat publikaci s názvem „Vznešenost Ducha“. Tato drobná knížka přibližuje ve fotografii kostel Stětí sv. Jana Křtitele především v detailním pohledu na jeho výzdobu. Doprovodné texty k fotografiím se snaží objasnit význam-symboliku výzdoby a tím přiblížit smýšlení člověka na počátku křesťanství. 
Knížka byla poprvé k prodeji 9. dubna 2016, ke slavnostní zpívané bohoslužbě celebrovanou kardinálem Domikem Dukou.