-------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

Plán akcí pro veřejnost spolupořádaných OSOP
v roce 2016


4.- 31. března
výstava replik historických dřevěných terčů malovaných restaurátorkou Dagmar Lebenhartovou v KC Chaberský dvůr. 

břzen-duben
instalace nového osvětlení v lodi kostela - návrh architekta Zdeňka Žilky,
spolufinancováno OSOP, MČ Dolní Chabary, církví, p. Malým

9. dubna
Slavnostní mše v kostele za opravené varhany,
kterou bude sloužit kardinál Dominik Duka

10. června
Noc kostelů

Ekumenická bohoslužba

10. září
Dny evropského dědictví EHD „Památky a komunity“
Program v kostele a zvonici
Knorův statek - slavnostní otevření naučné stezky
s programem pro děti po Dolních Chabrech

listopad
Vydání knihy o kostele Stětí sv. Jana Křtitele
a výstava románských dlaždic - KC Chaberský dvůr

květen - listopad
Dny otevřených dveří v kostele,
každá první sobota v měsíci, 13 -17 hod
------------------------------------------------------

Dary na kostel od občanů za rok 2015 přispějí v letošním roce
na instalaci nového osvětlení lodi kostela. 
Výtěžek z akcí v roce 2016 půjde na opravy statiky kostela
a plánované nové podlahy po zasypání podzemí v kostele.


---------------------------------------------
---------------------------------------------Plán akcí pro veřejnost v roce 2015


18. března 16 hod - Setkání pamětníků
Pražské povstání 1945 - KC Chaberský dvůr

25. dubna 10-17 hod
výstava v Knorově statku - Pražské povstání 1945 v Dolních Chabrech
dílničky pro děti
program v kostele - přednášky varhany s organologem a varhanářem
otevřená zvonice

29. května
Noc kostelů 18-22 hod (celostátní akce)
18 h - vystoupení skupiny Ratolesti
19 h - zajímavosti z historie kostela
21.30 h - modlitebně-meditativní ztišení se zpěvy z Taizé

6.června
Ekumenická bohoslužba za krajinu

12. září EHD
Dny Evropského dědictví (celostátní akce)
výstava v Knorově statku Baroko na okraji Prahy
program v kostele – přednášky o historii kostela

22-23 října
Veletrh PAMÁTKY 2015
Křižíkovi pavilony- Holešovice

Dny otevřených dveří v kostele
květen – listopad: první sobota v měsíci, 13-17 hod.


Dary na kostel od občanů za rok 2014 pokryjí v letošním roce opravy varhan v kostele.
Výtěžek z akcí v roce 2015 půjde na přispění nového osvětlení lodi kostela a plánované podlahy po zasypání podzemí v kostele.


--------------------------------------------------------------------------
RÁMCOVÝ PLÁN NA ROK 2014


Plán akcí OSOP v Dolních Chabrech pro veřejnost:

 27. března    -   „Kam až paměť sahá“  projekt pro pamětníky
 23. května    -    celostátní akce „Noc kostelů“
 24.  květen   -    9 -10 hod „Ekumenická bohoslužba za krajinu“- start u kostela
 29. května    -   „Kam až paměť sahá“ projekt pro pamětníky
 31. srpna      -    koncert k svátku Stětí sv. Jana Křtitele
 13. září         -    Dny evropského dědictví - otevřen kostel a Knorův statek
 16.října         -   "Kam až paměť sahá“ Pražské povstání 1945
  

Dny otevřených dveří v chaberském kostele:

budou probíhat vždy první sobotu v měsíci od 13 do 17 hodin:
od dubna do listopadu. Doprovodná výstva replik románských dlaždic.

     5. dubna
     3. května
     7. června
     5. července
     2. srpna
     6. září
     4. října
     1. listopadu                                                          
---------------------------------------
---------------------------------------

Plán akcí OSOP na rok 2014 

Naším prvořadým zájmem je oprava románského kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Nejdůležitějším úkolem na letošní rok je dokončení oprav krovů, které by měly být ošetřeny po napadení tesaříkem větším. Dále je třeba se vážně zabývat špatnou statikou kostela. V havarijním stavu je také prasklá ohradní zeď okolo objektu kostela. Všechny tyto problémy řešíme společně s Arcibiskupstvím pražským a s památkáři.
Doufáme, že se uskuteční dlouho plánované zasypání podzemí kostela. Vzhledem k tomu, že i kostelní varhany jsou ve špatném stavu, rádi bychom realizovali jejich rekonstrukci. Vše bude záležet především na množství financí, které se podaří získat – ať už z darů, ze sbírky nebo formou grantů

Chceme i nedále otevírat kostel pro laickou i odbornou veřejnost. Kostel bude otevřen při celostátních akcích EHD, Noc kostelů, pravidelně budou pořádány Dny otevřených dveří od dubna do listopadu.
Plánujeme další medializaci památek Dolních Chaber (noviny, rádia, televize) včetně přípravy publikací a materiálů o místní historii a zajímavostech. K dispozici bude letáček o historii kostela v české, německé a anglické verzi.
Do léta 2014 připravíme společně se ZŠ Dolní Chabry články o nejstarší historii chaberské školy, které budou publikovány v Chaberském zpravodaji k výročí založení školy v Chabrech.
Do prázdných výklenků zvoničky na Hrušovanském náměstí vrátíme obrazy svatých.
Připravíme další čtyři tabule do naučné stezky nazvané: „Dolní Chabry - Brána do pravěku Prahy“.
V rámci Dnů evropského dědictví v září 2014 připravíme výstavu o nejstarších archeologických nálezech v naší obci s naučným programem pro děti. Pokračujeme ve shromažďování historických materiálů o obci. Společně s chaberskými pamětníky se setkáváme na tradičních akcích „Kam až paměť sahá“. Témata setkání jsou "chaberská škola" a "70. výročí konce ll. světové války". Chceme získat dokumentární materiál pro akce, které proběhnou v následujícím roce.                                                                                                                          J.S.