PROHLÍDKA PŮDY KOSTELA

 MEZI KROVY KOSTELA

Pamětihodnosti bývají často opředené tajemstvími, není tomu jinak v chaberském kostele.
Archeologové Zdeněk Dragoun a Michal Tryml již delší dobu připravují knihu o našem kostele. Tentokrát si chtěli prohlédnout půdu kostela, kam jsme se s nimi vypravili poslední říjnové dny.
Již provedená dendrochronologie - stáří krovů odhalila, že trámy na půdě kostela pochází po roce 1500. Staré značky na zdech a krovech vypovídají o ničení kostela ve válečných dobách jak Husity, tak Švédy a následných opravách od nejstarších dob. Největší zajímavostí na východním štítu je štuková korunka z gotického období a kamenická značka ze stejného období snad z roku 1439.
Co nového badatelé na zdech kostela odhalili, to se snad dozvíme již v příštím roce v připravované knize o kostele Stětí svatého Jana Křtitele.
zapsala Jana S.