Horkovzdušná sanace krovů


„Nenechte si sníst střechu nad hlavou“
je reklamní heslo společnosti Thermo Sanace s.r.o., která byla hlavním organizátorem odborné konference na téma „Nové nedestruktivní metody diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí“. Proběhla ve dnech 24 a 25 září 2014 v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. v Praze na Petřinách. Kromě přednášek byly součástí konference i praktické ukázky používaných zařízení a technologií, včetně provedení odborné horkovzdušné sanace krovové konstrukce chaberského kostela (zničení tesaříka většího v krovech).
Principem metody termosanace je nahřátí všech dřevěných konstrukcí napadených aktivním dřevokazným hmyzem vháněním horkého vzduchu o teplotě 80 až 120 st. C do sanovaného prostoru a jejich postupné prohřátí na výslednou teplotu 55 st. C v celém průřezu sanovaných dřevěných prvků. Při této teplotě dochází ke koagulaci bílkovin, z nichž je tvořen organizmus dřevokazného hmyzu a ten bez výjimky hyne ve všech svých vývojových stádiích – vajíčko, larva, kukla, brouk. Pro zajištění 100% účinnosti se celý proces kontroluje přesným měřením teplot v předem určených kritických místech dřevěné konstrukce. K hlavním přednostem termosanace patří mj. její rychlost, 100% účinnost, ekologická šetrnost, bezpečnost a nedestruktivnost.
Celou termosanaci krovů chaberského kostela provedla firma Thermo Sanace s.r.o. bezplatně v rámci zmiňované konference, čímž ušetřila Arcibiskupství pražskému částku cca 250 – 300 tis. Kč. Za tento mimořádný počin jí náleží naše upřímné poděkování.