vize sdružení | naše činnost| představitelé sdružení | stanovy | média | baroko

Výbor sdružení:

Jana Snížková - předsedkyně
+420/605 050 986
jana.snizkova@centrum.cz

Martina Mrňavá - místopředsedkyně - jednatel
+420/724 124 685
martina@travelcook.com

Pavla Zimová Ing. arch. - hospodářka
+420/607 614 527
pavla.zimova@gmail.com