sponzoři | opravy | varhany | obraz

Bankovní spojení:
220920052/0300


MNOHOKRÁT DĚKUJEME DÁRCŮM:

14.12. 2023
Mudr. Dvořáková Hana (Jana Stuchlíková poslala)
dar na opravy kostela

5.12. 2023
Jiří Šmíd
dar

21.11.2023
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
dar na EHD a dar na stan


22.6.2023
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
darna Svatojánské slavnosti

30.4. 2023
Nadace Život umělce
grant na divadlo


11.4. 2023
Jiří Vodrážka 
dar na opravy kostela

 
30.3. 2023
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
finanční dar na činnost a chod Sdružení

31. 1. 2023
Jiří Šmíd
dar

--------------
25.12.2022
Mudr. Dvořáková Hana
dar na opravy kostela


28.12.2022
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
finanční dar na adventní slavost

10.10.2022
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
finanční dar na Dny evrospkého dědictví

9.9. 2022
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
finanční dar na činnost a chod Sdružení

13.9.2022
Ing.Bajcurová Marie
dar na obnovu kostela

4.5.2022
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
finanční dar 

16.4.2022
Mudr. Dvořáková Hana
dar na opravy kostela 

30.3.2022
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
finanční dar na Advent u kostela (2021)

-------------------------------------------------------
14.12.2021
Weissová Zuzana
dar kostel

16.12.2021
Suchánská Renata 
dar OSOP

MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
finanční dar na akci EHD

MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
finanční dar na činnost a chod Sdružení


--------------------------------------------

Výtěžek OSOP z prodeje knih  "Dolní Chabry"

13.12.2020
Jarmila Radvanovská 
dar OSOP

14.12.2020
Jitka Kodlová
dar OSOP

20.11.2020
dar televize ČT

20.11.2022
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
finanční dar na činnost a chod Sdružení

21.9.2020
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
finanční dar na akci Dny evropského dědictví

22.6.2020
farníci - výtěžek z Noci kostelů

25.1.2020
Jitka Kodlová
dar

8. 1. 2020
Klára Ležátková - Gymnázium Matyáše Lercha Brno
dar na kostel
.................................................................................

Srdečně děkujeme všem, kteří na Adventních slavnostech 2019 svým vstupným příspěveli na opravy areálu kostela Stěti sv. Jana Křtitele

Camera Chabra 
výtěžek ze dvou vánočních koncertů.
-------------------------------------------------------------------

30.12.2019
Přemysl Vávra
dar na opravu památek v Chabrech

10. 12.2019
Monika Klemperová 
dar na ohradní zeď

7.12.2019
Anonymní dárce z Chaber

6.12.2019
Rodina z Chaber dar

5.12.2019

MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
dar na adventní slavnosti

14. 9 2019
Hostinec U Míšků dar


18. 9.2019
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
finanční dar na akci Dny evropského dědictví

26. 6.2019
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
finanční dar na akci Svatojánské slavnosti

23.5.2019
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
finanční dar na činnost a chod Sdružení

10.5.2019
Martin Pospíšil od Consort Helveticus 
dar na obraz

---------------------------------------------
----------------------------------------------

prosinec 2018
Srdečně děkujeme všem, kteří na Adventních slavnostech svým vstupnýn podpořili opravy obrazu Stěti sv. Jana Křtitele

28.12.2018
Jiří Amler
dar

6.12. 2018
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
finanční dar na akci Adventní slavnosti

12.8. 2018
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
finanční dar na akci Dny evropského dědictví

7.5. 2018
NF Onkologie pro 21. století
dar na kostelík

5.4. 2018
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
finanční dar na činnost a chod Sdružení

------------------------------

7.11. 2017
Božena Korejčíková
dar

5.10.2017
E. Votočková + Petr Malý
dar na restaurování obrazu

4.10. 2017
Josef Malý
dar

4.10.2017
Vladimír Malý
dar na obnovu obrazu

3. 10. 2017
Jitka Malá
dar pro OSOP


19. 9. 2017
Jana Koláčková 
dar na obraz

MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
finanční dar na Dny evropského dědictví


5.9.2017
Luděk Brož
dar na obraz


4.9.2017
Petr Závitkovský
dar na obraz


2.9.2017
výtěžek z koncertu


11.7.2017
Karel Novotný
dar na opravu obrazu, či jiné bohulibé věci


23. 6. 2017
rodina Hájíčkova
dar na opravu obrazu

20.6.2017
Zbyněk Vodička 
dar na opravu obrazu


28 5. 2017 
výtěžek z Májového koncertu
na záchranu obrazu


16.5. 2017
Jitka Kodlová
dar na opravy obrazu

15.5.2017
Kavárna Pod pavlačí
dar na opravu obrazu

11.5.2017
Jana Koláčková 
dar na opravu obrazu

10.5.2017
Dagmar Zemánková
 finanční dar na činnost sdružení

9.5.2017
Jaroslava Petra Siváková
dar na opravu obrazu

4.4.2017
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
poskytla finanční dar na činnost  a chod Sdružení

-----------------------------------------
4.4.2016
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8

poskytla finanční dar na činnost a chod Sdružení
----------------------------------------
-----------------------------------------
22.12.2015
Petr  Kasa
poskytl finanční dar na činnost Sdružení

18.12.2015
Naděžda Žilková
poskytla finanční dar na činnost Sdružení

7.10. 2015
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
poskytla finanční dar na první varhanní koncert po opravách orgánu

24.6. 2015
Monika Kratochvílová
 finanční dar na činnost Sdružení

7.4. 2015
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
finanční dar na činnost Sdružení
---------------------------------------------
---------------------------------------------

30.12.2014
Hájíčkovi
dar na varhany

30.12. 2014
anonymní dárce
dar na varhany

25.11.2014
Beringerovi
dar na varhany

11.11.2014
 Naděžda Žilková
dar na varhany

10.11.2014
TOP 09 a nezávislí Chabry
dar na varhany

5.11.2014
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
poskytla finanční dar na činnost Sdružení.

5.11.2014
Pavel a Hana Francovi
dar na varhany

17.9.2014
EHD - výtěžek  od návštěvníků kostela
dary na varhany

17.9.2014
ing. Radek Konečný
dar na varhany

2.9.2014 
Igor Čihák 
dar na varhany 

31.8. 2014
výtěžek z koncertu v kostele pořádané OSOP v Dolních Chabrech
dar na varhany

31.8.2014
člen OSOP
dar na varhany 

10. 9 2014
rodina Miroslava Stejskala

31.8. 2014
komorní skupina Vocalica
dar na varhany 

5.5.2014
rodina Kateřiny a Ladislava Šilhových
dar na obrázky andělů do zvoničky na Hrušovanském nám.

1.4.2014
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
poskytla finanční dar na činnost Sdružení.
-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

23.12.2013
Jiří Amler
poskytl finanční dar na činnost sdružení

12.11.2013
Život 90 - charitativní organizace Prahy 1
posklytly finanční dar na kostel

22.10.2013
MČ Praha - Dolní Chabry,  Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
poskytla finanční dar na organizaci EHD 2013

31.5.2013
Josef Malý, Bílenecké nám.14/10 Dolní Chabry, Praha 8
poskytl finanční dar na opravu obou zvonů ve zvonici.

10.4.2013
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
poskytla finanční dar na činnost Sdružení.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.6.2012
MČ Praha - Dolní Chabry,  Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
poskytla finanční dar na činnost Sdružení.

16.11.2011
Ing. Pavel Čejka, K Haltýři 22, 181 00 
poskytl finanční dar na kostel

17.9.2011
vinárna U sv. Anežky, se sídlem Anežská 3, 110 00 Praha 1
poskytla finanční dar na kostel

30.3.2011
MČ Praha - Dolní Chabry,  Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
poskytla finanční dar na činnost Sdružení.

7.1.2011
firma Ing. Miroslav RUSIŇÁK s.r.o., se sídlem Spořická 400/34, 184 00 Praha 8 poskytla věcný dar (PC včetně příslušenství)

10.12.2010  
firma D&Z spol. s r.o., se sídlem Údlická 761, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry poskytla Sdružení finanční dar

2009
MČ Praha - Dolní Chabry,  Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
poskytla finanční dar na činnost Sdružení.

--------------------------------
Poděkování sponzorům 

V roce 2014 proběhla velká darovací akce na opravy varhan. Všechny peníze přišly od dárců nebo jako výtěžek z koncertu a dalších akcí. Opravy probíhaly v květnu a červnu následujícího roku, a 22. června 2015 byly zkolaudovány. Z arcibiskupství měl opravu varhan na starost organolog pan Štěpán Svoboda. Opravu samotnou provedl varhanář Filip Turchich k velké spokojenosti všech.
Přišla pomoc také pro zvoničku na Hrušovanském nám. Prázdné výklenky ve zdech zvoničky byly opět osazeny obrázky svatých a andělů tak jak bývaly kdysi. Podařilo se opět díky sponzorským darům.
Moc děkujeme všem sponzorům a také těm, kteří při našich akcích přispívají do kasiček OSOP.
Vážíme si také spolupráce s Pražským arcibiskupstvím, ÚMČ Dolní Chabry, památkáři NPÚ Praha, a  základní školou Sopřická v naší obci. Věřím, že společnými silami dokážeme udržovat památky v obci v dobrém stavu a budou zachovány pro příští generace.                                      
                                                                                                    Jana Snížková - předseda OSOP


------------------------------------
Naše sdružení děkuje všem sponzorům - Poděkování za rok 2013

Každým rokem při našich aktivitách na pomoc chaberským památkám a zviditelnění historie Dolních Chaber nám pomáhají nejen organizace, ale i sami občané.
Ráda bych jim tímto veřejně poděkovala.
V roce 2013 se našemu sdružení podařilo zprostředkovat opravu obou zvonů ve zvonici u kostela. Opravu provedla firma Rostislava Bouchala Boroko. Dar na opravy ve výši 38 357,-Kč poskytla rodina Josefa Malého.
Každým rokem na naši činnost přispívá MČ Dolní Chabry, také letos nám poskytla dar 15 tisíc Kč a 3 tisíce Kč k přípravám výstavy o historii školy při dnech EHD v září.
Dále bych ráda poděkovala za příspěvek na naší činnosti Jiřímu Amlerovi ve výši
3 tisíce Kč. Po prohlídce kostela s přednáškou nám na opravy kostela poskytla dar 400 Kč charitativní organizace „Život 90“ z Prahy 1. Za finanční příspěvky děkujeme také všem občanům, kteří při našich akcích přispívají do kasiček našeho sdružení.
Poděkování patří také chaberským sponzorům, kteří pravidelně na naše akce poskytují dobrotky pro děti, jsou to: Cukrárnička Na pěšině, a Potraviny V+R.
V neposlední řadě moc děkujeme rodině Němcovým za zapůjčování objektu Knorova statku při pořádání našich výstav.
Moc si vážíme spolupráce s děkanem našeho kostela Stanislavem Prokopem a ing. Davidem Dlabalem ze stavebního odboru Arcibiskupství pražského, s archeology a památkáři NPÚ Praha a dalšími historiky.
Velký kus práce se nám podařilo připravit ve spolupráci s chaberskou základní školou a její družinou.
Věřím, že nám zachováte přízeň i v roce 2014, opravdu si jí vážíme. Děkuji.
Do nového roku 2014 přeji všem hodně zdraví a spokojenosti. Jana S.