historie obce | kostel | významné objekty | Kronika Chaber | Odboj Chaber 1945 |seznam literatury |

SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY K LOKALITĚ DOLNÍ CHABRY

tento dokument lze stáhnout i v PDF formátu

Sestavila: Martina Tučková
Seznam archiválií Základní školy Praha – Dolní Chabry: Petra Svárovská

PRAMENY A EDICE PRAMENŮ

ARCHIV HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (AMP)
Fond – Magistrát hlavního města Prahy I.
MHMP I. / Referát I. A, hospodářský, inv. č. 702, sign. B 37/ 22, kart. 369, Chabry, Čimice, CHABRY, ČIMICE, přehledný regulační a zastavovací plán, 1933, 1939.
MHMP I. / Referát I. A, hospodářský, inv. č. 702, sign. B 37/ 22, kart. 369, Chabry, Čimice, CHABRY, připojení k Velké Praze, 1941 – 1942.
MHMP I. / Referát I. C, hospodářský, inv. č. 1002, sign. B 10/23, kart. 255, 1941, Praha, CHABRY, připojení k Vel. Praze.
MHMP I. / Referát I. A, hospodářský, inv. č. 404, sign. B 38/365, kart. 176, 1923 – 1930, DEJVICE - Bába, PRAHA IX (část), PRAHA XI (část), CHABRY, ČIMICE, VINOŘ, ROZTOKY, regulační a zastavovací plán; LIBEŇ, parcelace Rokosky; PROSEK, čk. 70/1, parcelace; zadání smlouvy na trigonometricko-polygonální situační zaměření Prahy.
MHMP I. / Referát I. A, hospodářský, inv. č. 567, sign. B 100/59, kar. 215, 1920 – 1925, BOHNICE, změna katastrální hranice Bohnice – Chabry, majetkové vyrování.
MHMP I. / Referát I. C, hospodářský, inv. č. 825, sign. B 4/1, kar. 120, 1948, CHABRY, čk. 497/1, památník Rudé armády – Osvoboditelky.
Fond/sbírka - Obecná škola Dolní Chabry
časový rozsah: 1869 - 1953
místo vzniku fondu/sbírky: Dolní Chabry, Praha
původce fondu/sbírky: Národní škola Dolní Chabry; do r. 1948 Obecná škola Dolní Chabry
tematický popis: Katalogy žáků, index normálií, oběžníky.
Fond/sbírka - Úřad Městské části Dolní Chabry
časový rozsah: 1946 - 2003
místo vzniku fondu/sbírky: Dolní Chabry, Praha
původce fondu/sbírky: Místní národní výbor v Dolních Chabrech, Místní úřad Praha – Dolní Chabry (1990 - 2000), od r. 2000 Úřad Městské části Dolní Chabry
tematický popis: Zápisy ze schůzí rady a pléna MNV, komplexní rozbory, rozpočty, statistické výkazy, materiály komisí, přestupková agenda, pracovní dokumenty a přehled působnosti.
archivní pomůcky: BIŠKOVÁ, P. – JÍŠOVÁ, K. – LAŠTOVKA, M., MNV Praha – Dolní Chabry 1961-1988. Sdružený a skupinový inventář (část), 2002, s. 22, ev. č.173/2.
Sbírka farních a civilních matrik: vnější obce
Bohnice – Kostel sv. Petra a Pavla:
matriky
sign. BOH N5 Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Sedlec, Troja / Zadní Ovenec; N 1814 – 1865
Prosek – Kostel svatého Václava:
snubní protokoly
sign. PRO SNUB 1 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany, vinice; 1847 – 1849
sign. PRO SNUB 2 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany, vinice; 1864 – 1868
sign. PRO SNUB 3 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany, vinice; 1870 – 1871
sign. PRO SNUB 4 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany, vinice; 1869
matriky
sign. PRO N1 O1 Z1 Brnky, Březiněves, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kbely, Kobylisy, Letňany, Libeň, Prosek, Přemyšlení, Strašnice, Střížkov, Veltěž, Vysočany, Zdiby, vinice; NOZ 1676 – 1683
sign. PRO N2 O2 Brnky, Březiněves, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kbely, Kobylisy, Letňany, Libeň, Olšany, Prosek, Přemyšlení, Strašnice, Střížkov, Veltěž, Vysočany, Zdiby, vinice; N 1683 – 1706, O 1683 – 1720
sign. PRO N3 O3 Brnky, Březiněves, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kbely, Kobylisy, Letňany, Libeň, Prosek, Přemyšlení, Strašnice, Střížkov, Veltěž, Vysočany, Zdiby, vinice; N 1706 – 1733, O 1711 – 1732
sign. PRO N4 O4 Brnky, Březiněves, Bukovina, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kbely, Kobylisy, Letňany, Libeň, Olšany, Prosek, Přemyšlení, Strašnice, Střížkov, Veltěž, Vysočany, Zdiby, vinice; NO 1733 – 1748
sign. PRO N5 O5 Z2 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Letňany, Olšany, Prosek, Strašnice, Vysočany; N 1738 – 1745, OZ 1739 – 1748
sign. PRO N6 O6 Z3 Brnky, Březiněves, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kbely, Kobylisy, Letňany, Libeň, Olšany, Prosek, Přemyšlení, Strašnice, Střížkov, Veltěž, Vysočany, Zdiby; NOZ 1748 – 1771
sign. PRO N7 Brnky, Březiněves, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kbely, Kobylisy, Letňany, Libeň, Olšany, Prosek, Přemyšlení, Strašnice, Střížkov, Veltěž, Vysočany, Zdiby; N 1771 – 1784
sign. PRO N8 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Letňany, Libeň, Olšany, Prosek, Nové a Staré Strašnice, Střížkov, Vysočany, vinice; N 1784 – 1796
sign. PRO N9 Brnky, Čimice, Dolní Chabry, Ďáblice, Vysočany, vinice, Horní Chabry, Kobylisy, Prosek, Libeň, Nová Libeň, Střížkov; N 1796 – 1803
sign. PRO N10 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Libeň, Nová Libeň, Střížkov, Vysočany, vinice; N 1803 – 1813
sign. PRO N11 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Libeň, Nová Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany, vinice; N 1814 – 1826; židé (Libeň?) N 1788 – 1816
sign. PRO N12 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Libeň, Nová Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany, vinice; N 1826 – 1834
sign. PRO N13 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Libeň, Nová Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany, vinice; N, i 1834 – 1839
sign. PRO N14 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Prosek, Střížkov, Vysočany; N, i 1840 – 1846
sign. PRO N15 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Prosek, Střížkov, Vysočany; N, i 1847 – 1855
sign. PRO N16 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Prosek, Střížkov, Vysočany; N, i 1855 – 1860
sign. PRO N17 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Prosek, Střížkov, Vysočany; N, i 1860 – 1868
sign. PRO N18 Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Prosek, Střížkov, Vysočany; N, i 1868 – 1875
sign. PRO N19 Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Prosek, Střížkov, Vysočany; N, i 1876 – 1882
sign. PRO N20 Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Prosek, Střížkov, Vysočany; N, i 1882 – 1887
sign. PRO N21 Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Prosek, Střížkov, Vysočany; N, i 1887 – 1890
sign. PRO N22 Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Prosek, Střížkov, Vysočany; N, i 1891 – 1893
sign. PRO N23 Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Prosek, Střížkov, Vysočany; N, i 1894 – 1896
sign. PRO O7 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Letňany, Libeň, Prosek, Strašnice, Vysočany, vinice; O 1771 – 1784
sign. PRO O8 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany; O 1784 – 1814
sign. PRO O9 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Libeň, Nová Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany, vinice; O 1815 – 1839; židé O 1817 – 1828
sign. PRO O10 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Libeň, Nová Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany, vinice; O, i 1840 – 1856
sign. PRO O11 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Libeň, Nová Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany, vinice; O, i 1857 – 1868
sign. PRO O12 Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Prosek, Střížkov, Vysočany; O 1869 – 1879
sign. PRO O13 Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Prosek, Střížkov, Vysočany; O 1879 – 1890
sign. PRO O14 Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Prosek, Střížkov, Vysočany; O 1891 – 1897
sign. PRO O17 Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Prosek, Střížkov, Vysočany; O, i 1912 – 1919
sign. PRO Z4 Brnky, Březiněves, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kbely, Kobylisy, Letňany, Libeň, Olšany, Prosek, Přemyšlení, Nové a Staré Strašnice, Střížkov, Veltěž, Vysočany, Zdiby, vinice; Z 1698 - 1725
sign. PRO Z5 Brnky, Březiněves, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kbely, Kobylisy, Letňany, Libeň, Olšany, Prosek, Přemyšlení, Nové a Staré Strašnice, Střížkov, Veltěž, Vysočany, Zdiby, vinice; Z 1727 – 1748
sign. PRO Z6 Brnky, Březiněves, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kbely, Kobylisy, Letňany, Libeň, Olšany, Prosek, Přemyšlení, Nové a Staré Strašnice, Střížkov, Veltěž, Vysočany, Zdiby, vinice; Z 1771 – 1784
sign. PRO Z7 Brnky, Březiněves, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Letňany, Libeň, Prosek, Strašnice, Střížkov, Vysočany, vinice; Z 1784 – 1795
sign. PRO Z8 Brnky, Březiněves, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Libeň, Nová Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany, vinice; Z 1796 – 1808
sign. PRO Z9 Brnky, Březiněves, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Libeň, Nová Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany, vinice; Z 1809 – 1828
sign. PRO Z10 Brnky, Březiněves, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Libeň, Nová Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany, vinice; Z 1829 – 1839
sign. PRO Z11 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany, vinice; Z, i 1840 – 1855
sign. PRO Z12 Brnky, Čimice, Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Kobylisy, Libeň, Nová a Stará Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany, vinice; Z, i 1856 – 1874
sign. PRO Z13 Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Prosek, Střížkov, Vysočany; Z, i 1875 – 1887
sign. PRO Z14 Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Prosek, Střížkov, Vysočany; Z, i 1887 – 1895
sign. PRO Z18 Ďáblice, Dolní a Horní Chabry, Prosek, Střížkov, Vysočany; Z, i 1914 – 1921
Sbírka map a plánů
Inv. č. 108, sign. MAP P XII 1/108, 1842, Praha, Dolní Chabry, Katastrální mapa obce Chabry – Dolní i Horní (původně okres Karlín, kraj Kouřim).
Inv. č. 6601, sign. MAP P 3/6601, 1920, Praha: Bohnice – Vinoř - Chabry – Trója, Státní regulační komise pro hlavní město Prahu s okolím. Návrh komunikací na výškopisu, 1:5000.
Sbírka papírových listin
Sbírka B1, inv. č. 1224, sign. PPL I – 251, 20. květen 1718, Chabry, Rychtář a celá obec Horních Chaber žádají staroměstskou radu, aby jim u Staroměstských vymohla prominutí dluhu záduší sv. Michala na Starém Městě pražském.
Sbírka B1, inv. č. 1226, sign. PPL I – 251/1, 11. červen 1718, Praha, Novoměstská rada jménem záduší sv. Jindřich prodává prozatímní smlouvou staroměstské obci Horní Chabry za 10 300 zlatých.
Sbírka B1, inv. č. 1227, sign. PPL I – 251/2, 18. srpen 1719, Praha, Novoměstská rada jménem záduší sv. Jindřicha prodává s konečnou platností staroměstské obci Horní Chabry za 10 300 zlatých.
Sbírka B1, inv. č. 1228, sign. PPL I – 251/3, 25. duben 1757, Praha, Novoměstská rada a úředníci záduší sv. Jindřicha kvitují Staroměstské ze splacení trhové částky za ves Horní Chabry.
Sbírka B1, inv. č. 6030, sign. PPL I – 937/3, 27. září 1719, sine loco, Staroměstští žádají zemský výbor, aby jim dovolil připojit vsi Horní Chabry a Prosek ke statku libeňskému.
Sbírka B1, inv. č. 10659, sign. PPL I – 2335/13 b, 7. březen 1850, sine loco, Vyvazovací tabulka obce Horních Chaber.
Sbírka B1, inv. č. 10660, sign. PPL I – 2335/13 c, 7. březen 1850, sine loco, Vyvazovací tabulka obce Dolních Chaber.
Sbírka B1, inv. č. 10669, sign. PPL I – 2335/14 c, 11. březen 1850, sine loco, Vyvazovací tabulka obce Horních Chaber.
Sbírka B1, inv. č. 10670, sign. PPL I – 2335/14 d, 11. březen 1850, sine loco, Vyvazovací tabulka obce Dolních Chaber.
Sbírka B1, inv. č. 10704, sign. PPL I – 2335/30 d, 3. únor 1853, sine loco, Souhrnná vyvazovací tabulka obce Dolní Chabry.
Sbírka B1, inv. č. 10705, sign. PPL I – 2335/30 e, 3. únor 1853, sine loco, Souhrnná vyvazovací tabulka obce Horní Chabry.
Sbírka B1, inv. č. 10844, sign. PPL I – 2388/1, 22. březen 1855, sine loco, Výkaz z protokolu obecního zastupitelstva, týkající se prodeje rybníka u Dolních Chaber.
Sbírka B1, inv. č. 10845, sign. PPL I – 2388/2, 10. červenec 1858, sine loco, Česká spořitelna souhlasí s prodejem rybníka u Dolních Chaber.
Sbírka B1, inv. č. 10846, sign. PPL I – 2388/3, 21. září 1858, sine loco, Finanční prokuratura souhlasí s prodejem rybníka u Dolních Chaber.
Sbírka B1, inv. č. 10847, sign. PPL I – 2388/4, 21. říjen 1858, sine loco, Místodržitelství souhlasí s prodejem rybníka u Dolních Chaber.
Sbírka B1, inv. č. 10848, sign. PPL I – 2388/5, 4. listopad 1858, sine loco, Finanční prokuratura posílá souhlasy k prodeji rybníka u Dolních Chaber.
Sbírka B1, inv. č. 10849, sign. PPL I – 2388/6, 24. červenec 1862, sine loco, Výpis z knih o rybníku u Dolních Chaber.
Sbírka B1, inv. č. 10850, sign. PPL I – 2388/6, 5. prosinec 1862, sine loco, Okresní soud vyzývá pražskou obec, aby dala prodej rybníka u Dolních Chaber zanést do desk zemských.
Sbírka B1, inv. č. 11985, sign. PPL I – 2726, 9. červenec 1868, sine loco, Protokol o předání školy obci Dolní Chabry.
Sbírka B1, inv. č. 1225, sign. PPL I – 251/a, 1718, sine loco, Seznam dluhů obce Chaber.
Sbírka B1, inv. č. 12641, sign. PPL I – 2893, 1. listopad 1855, sine loco, Pražská obec prodává obci Dolní Chabry rybník č. kat. 67 v Dolních Chabrech.
Sbírka B1, inv. č. 13865, sign. PPL I – 3126, 1868/1869, sine loco, Spor obce pražské s obcí Dolní Chabry o zaplacení dodaného dříví pro chaberskou školu.
Sbírka B1, inv. č. 14275, sign. PPL I – 3287/6, 15. únor 1825, sine loco, Souhlas pražského magistrátu k zaknihování kvitance pro Václava Napravila z Dolních Chaber.
Sbírka B1, inv. č. 14642, sign. PPL I – 3332/2, 4. prosinec 1778, sine loco, Vyměřovací tabulka polí u Horních Chaber z roku 1764.
Sbírka B1, inv. č. 14643, sign. PPL I – 3332/3, 4. prosinec 1778, sine loco, Vyměřovací tabulka polí u Horních Chaber z roku 1764.
Sbírka B1, inv. č. 14644, sign. PPL I – 3333/1, 4. prosinec 1778, sine loco, Vyměřovací tabulka polí u Dolních Chaber z roku 1764.
Sbírka B1, inv. č. 14645, sign. PPL I – 3333/2, 4. prosinec 1778, sine loco, Vyměřovací tabulka polí u Dolních Chaber z roku 1764.
Sbírka B1, inv. č. 14524, sign. PPL I – 3322/1, 20. leden 1798, sine loco, Zádušní úřad zasílá pražskému magistrátu rozhodnutí rakovnického krajského úřadu o stížnosti chaberských poddaných a žádá o zaslání opisu.
Sbírka B1, inv. č. 14702, sign. PPL I – 3340, 15. červen 1787, sine loco, Popsání hranic obce Dolní Chabry s připojenými vesnicemi Horní Chabry a Brnky.
Sbírka B1, inv. č. 15714, sign. PPL I – 3408, 8. říjen 1745, sine loco, Výpis z berní ruly pro vesnice Prosek a (Dolní) Chabry.
Sbírka B2, inv. č. 510, sign. AMP PPL II – 217, 20. září 1870, Praha, Čimice, číslo katastrální 149, 172, Dolní Chabry, číslo katastrální 492. Kupuje Cecílie Stříbrná.
Sbírka B2, inv. č. 699, sign. AMP PPL II – 235/31, 19. červenec 1840, Libeň, Horní Chabry, číslo katastrální 338, náležející k číslu popisnému 3. Kupuje Otto von Dombrowsky.
Sbírka B2, inv. č. 700, sign. AMP PPL II – 235/32, 19. červenec 1840, Libeň, Horní Chabry, pozemky u čísla popisného 7, 12, číslo katastrální 243, 246, 247, 288 a 411. Kupuje Wenzl Srp.
Sbírka B2, inv. č. 701, sign. AMP PPL II – 235/33, 19. červenec 1840, Libeň, Horní Chabry, číslo katastrální 402, náležející k číslu popisnému 9. Kupuje Adalbert Burda.
Sbírka B2, inv. č. 702, sign. AMP PPL II – 235/34, 19. červenec 1840, Libeň, Horní Chabry, číslo katastrální 329, náležející k číslu popisnému 11. Kupuje Wenzl Naprawill.
Sbírka B2, inv. č. 703, sign. AMP PPL II – 235/35, 19. červenec 1840, Libeň, Dolní Chabry, číslo katastrální 263, 403, náležející k číslu popisnému 1. Kupuje Joseph Pospischil.
Sbírka B2, inv. č. 704, sign. AMP PPL II – 235/36, 19. červenec 1840, Libeň, Dolní Chabry, číslo katastrální 330, náležející k číslu popisnému 3. Kupuje Franz Pokorny.
Sbírka B2, inv. č. 705, sign. AMP PPL II – 235/37, 19. červenec 1840, Libeň, Dolní Chabry, pozemky u čísla popisného 9, číslo katastrální 334, 352 a 414. Kupuje Franz Luka.
Sbírka B2, inv. č. 706, sign. AMP PPL II – 235/38, 19. červenec 1840, Libeň, Dolní Chabry, číslo katastrální 330, náležející k číslu popisnému 10. Kupuje Karl Suchy.
Sbírka B2, inv. č. 707, sign. AMP PPL II – 235/39, 19. červenec 1840, Libeň, Dolní Chabry, číslo katastrální 401, náležející k číslu popisnému 29. Kupuje Karl Suchy.
Sbírka B2, inv. č. 708, sign. AMP PPL II – 235/40, 19. červenec 1840, Libeň, Dolní Chabry, pozemky u čísla popisného 10, číslo katastrální 236, 237, 239, 335, 342, 343, 344, 416. Kupuje Karl Suchy.
Sbírka B2, inv. č. 709, sign. AMP PPL II – 235/41, 19. červenec 1840, Libeň, Dolní Chabry, pozemky u čísla popisného 11, číslo katastrální 235, 248, 332, 345, 410. Kupuje Wenzel Suchy.
Sbírka B2, inv. č. 710, sign. AMP PPL II – 235/42, 19. červenec 1840, Libeň, Dolní Chabry, pozemky u čísla popisného 12, číslo katastrální 336, 339, 367, 369, 399, 409, 416. Kupuje Mathias Dwořak.
Sbírka B2, inv. č. 711, sign. AMP PPL II – 235/43, 19. červenec 1840, Libeň, Dolní Chabry, pozemky u čísla popisného 13, číslo katastrální 233, 347, 378, 408. Kupuje Johann Schuster.
Sbírka B2, inv. č. 712, sign. AMP PPL II – 235/44, 19. červenec 1840, Libeň, Dolní Chabry, pozemky u čísla popisného 21, číslo katastrální 341, 351, 413. Kupuje Wenzl Fanta.
Sbírka B2, inv. č. 713, sign. AMP PPL II – 235/45, 19. červenec 1840, Libeň, Dolní Chabry, číslo katastrální 374 u čísla popisného 22. Kupuje Franz Strnad.
Sbírka B2, inv. č. 714, sign. AMP PPL II – 235/46, 19. červenec 1840, Libeň, Dolní Chabry, pozemky u čísla popisného 23, číslo katastrální 354, 366, 373, 416. Kupuje Johann Linek.
Sbírka B2, inv. č. 715, sign. AMP PPL II – 235/47, 19. červenec 1840, Libeň, Dolní Chabry, pozemky u čísla popisného 24, číslo katastrální 334, 372. Kupuje Mathias Dwořak.
Sbírka B2, inv. č. 716, sign. AMP PPL II – 235/48, 19. červenec 1840, Libeň, Dolní Chabry, číslo katastrální 371, 404, 405, náležející k číslu popisnému 25. Kupuje Johann Ženíschek.
Sbírka B2, inv. č. 717, sign. AMP PPL II – 235/49, 19. červenec 1840, Libeň, Dolní Chabry, pozemky u čísla popisného 26, číslo katastrální 325, 331, 370, 407, 416. Kupuje Karl Suchy.
Sbírka B2, inv. č. 718, sign. AMP PPL II – 235/50, 19. červenec 1840, Libeň, Dolní Chabry, číslo katastrální 416, náležející k číslu popisnému 27. Kupuje Wenzel Knorr.
Sbírka B2, inv. č. 719, sign. AMP PPL II – 235/51, 19. červenec 1840, Libeň, Dolní Chabry, číslo katastrální 376, 377, náležející k číslu popisnému 31. Kupuje Johann Skřiwanek.
Sbírka B2, inv. č. 720, sign. AMP PPL II – 235/52, 19. červenec 1840, Libeň, Dolní Chabry, číslo katastrální 376, 377, náležející k číslu popisnému 31. Kupuje Johann Skřiwanek.
Sbírka B2, inv. č. 1021, sign. AMP PPL II – 293/1, 29. březen 1873, Praha, Úřední vysvědčení zemského soudu v Praze o odprodeji některých pozemků panství libeňského.
Sbírka B2, inv. č. 1022, sign. AMP PPL II – 293/2, 17. říjen 1874, Praha, Žádost obci pražské o vklad práva vlastnického a zástavního pro kupující těchto pozemků.
Sbírka B2, inv. č. 1025, sign. AMP PPL II – 293/5, 11. září 1870, Praha, Čimice, číslo katastrální 173; Dolní Chabry číslo katastrální 490. Kupuje Jan Melín za 4070 zlatých 75 krejcarů.
Sbírka B2, sign. AMP PPL II – 1178, 31. květen 1894, Praha, Horní Chabry, číslo katastrální 223, 1016/2, 1019, 1028/8, 1028/9, 1028/10, Libeň číslo katastrální 33, 34, Prosek číslo katastrální 2, 85, 86 postupuje obec pražská obci libeňské. Libeň – židovské město číslo popisné 1. Obec pražská souhlasí se zbořením.
Sbírka B2, sign. AMP PPL II – 15199, 15. březen 1948, Praha, Chabry, číslo katastrální 497/1. Jan a Božena Seyfriedovi svolují k umístění památníku Rudé armády.
Sbírka B4, sign. AMP PPL IV – 8318, 19. říjen 1544, Praha. Král Ferdinand I. potvrzuje purkmistru a konšelům Nového Města pražského listinu krále Jiřího z 28. července 1469, která jim zastavuje ves Chabry patřící kostelu sv. Jindřicha, Velikou Ves patřící kostelu sv. Petra na Poříčí, dva muže z Čimic patřící kostelu sv. Klimenta a ves Jesenici patřící kostelům sv. Štěpána a sv. Václava na Zderaze, a zavazuje se, že budou vyplaceny jedině tehdy, potřeboval-li by je on sám nebo jejich původní duchovní držitelé.
Sbírka pergamenových listin – základní řada
Sbírka A1, inv. č. 86, sign. AMP PGL I – 84, fol. 18, 23. ledna 1663, Vídeň. Císař Leopold I. potvrzuje smlouvu purkmistra a rady Starého Města pražského s Janem Hertvíkem hrabětem z Nostic, kterou obec koupila libeňské panství se vším jeho příslušenstvím, jmenovitě s vesnicemi a dvory Libní, Holešovicemi, Kobylisy, Vysočany, Chabry, Čimicemi za 82 000 rýnských zlatých, jež se obec zavázala zaplatit z válečné náhrady 150 000 zlatých, přiřknuté ji privilegiem císaře Ferdinanda III. z r. 1649.
Sbírka A1, inv. č. 91, sign. AMP PGL I – 89, 12. května 1719, Laxenburg. Císař Karel VI. povoluje purkmistru a radě Nového Města pražského, aby ves Horní Chabry, která náleží kostelu sv. Jindřicha na Novém Městě, prodali Starému Městu pražskému a stržené peníze uložili bezpečně na úrok.
Sbírka rukopisů
sign. 1679 Kniha záduší sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, kniha zádušních počtů, 1670 – 1758
sign. 2149 Kniha úřadu šestipanského, 1537 – 1722
sign. 2150 Kniha úřadu šestipanského, 1537 – 1715
sign. 2918 Kniha kontraktů Horních Chaber, kniha purkrechtní, 1719 - 1770
sign. 2938 Kniha gruntovní. I., Horní Chabry, 1671 – 1718
sign. 2939 Kniha gruntovní. II., Horní Chabry, 1720 – 1786
sign. 2962 Gruntovní kniha I., Dolní Chabry a Čimice, 1673 – 1721
sign. 2963 Gruntovní kniha II., Dolní Chabry a Čimice, 1690 – 1789
sign. 2964 Gruntovní kniha III., Dolní Chabry a Čimice, 1762 – 1812
sign. 2965 Gruntovní kniha III., Dolní Chabry, 1762 – 1812
sign. 5063 Kniha gruntovní IV., Dolní Chabry, 1798 – 1840
sign. 5195 Gruntovní kniha, Libeň – Horní Chabry, 1798 – 1879
sign. 5226 Kniha gruntovní, Dolní Chabry, 1841 – 1879
sign. 5854 Saitl, Vilém: Kronika obcí Dolní a Horní Chabry – Čimice, 1977

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO PRAHU (KÚ)
Pozemková kniha Dolní Chabry (1871 – 1964)

NÁRODNÍ ARCHIV PRAHA (NA PRAHA)
Fond: Premonstráti – klášter Strahov, Praha
inv.č. 13, Premonstráti Strahov

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV (NPÚ ÚP)
Archeologické výzkumy, posudky, zprávy
č. 46, sign. box 1977/1 – 78, 1981, Praha, Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu ve statku čp. 15 v Praze 6 – Dolních Chabrech, 1 sv., 5 částí.
č. 55, sign. box 1977/2 – 48, 1977, Praha, Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Praze 8, Dolních Chabrech, Měděnecké ulici v srpnu 1977, 1 sv., 2 části.
Fotografická dokumentace
č. 50/2004, sign. F 154, Dolní Chabry, Praha – Dolní Chabry Jirkovská 5, uliční fasáda.
č. 61/2004, sign. F 154, Dolní Chabry, Praha – Dolní Chabry pohledy na celé Bílenecké náměstí.
Restaurátorská dokumentace
č. 20/12, sign. RZ 274, Koželuh, M.: Restaurátorské práce v apsidě objektu kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, Praha 2011.
č. 75/2009, sign. RZ 98 Josefík, J.: Praha – Dolní Chabry Restaurování 2 oltářních obrazů z kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, Praha 1976.
č. 97/2010, sign. RZ 238 Koželuh, M.: Praha – Dolní Chabry Kostel Stětí sv. Jana Křtitele: statické praskliny stěn, Praha 2008.
č. 126/2011, sign. RZ 257 Koželuh, M.: Praha – Dolní Chabry Kostel Stětí sv. Jana Křtitele: Instalování statických terčů na prasklinách objektu, Praha 2010.
č. 440/2010, sign. RZ 248 Krutinová, A.: Praha – Dolní Chabry Malovaný trámový strop a dřevěné zábradlí, Praha 1987.
č. 441/2010, sign. RZ 248 Krutinová, A.: Praha – Dolní Chabry Dvoukřídlá barokní vrata, Praha 1987.
č. 442/2010, sign. RZ 248 Krutinová, A.: Praha – Dolní Chabry Kamenné zábradlí na dvorním průčelí 1. p., Praha 1987.
č. 443/2010, sign. RZ 248 Krutinová, A.: Praha – Dolní Chabry 3 okenní mříže, Praha 1987.

MATEŘSKÁ ŠKOLA CHABERÁČEK (Protilehlá 235)
Kronika (říjen 1950 – srpen 1984)
obsah: Historie školy od školního roku 1950-51, pak jednotlivé školní roky vyjma let 1953-54 a 1954-55, které chybí. Informace o počátku školního roku, důležité události v obci, školní slavnosti a besídky, změny v učitelském sboru, složení MNV, změny ve školském obvodu, změny na budově a zařízení, zdravotní stav dětí, inspekce, stravování dětí, statistická data, SRPŠ, prázdninový provoz a jiné události.


Kronika (září 1984 – červenec 2013)
obsah: Události školního roku, změny na budově, změny v učitelském sboru, od školního roku 1997-98 obrazové přílohy a fotografie ze školních i mimoškolních aktivit.

MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKOVÁ ŠKOLIČKA (Bílenecké náměstí 33)
Kronika (1943 – 2013)
obsah: Do konce školního roku 1948-49 byla mateřská škola pod společnou správou s národní školou, kroniční zápisy za toto období jsou přejaty z kroniky národní školy. Pak následuje historie školy po jednotlivých školních letech vyjma let 1953-54 a 1954-55, které zcela chybí, a let 1961/62 – 1963/64, které jsou zpětně shrnuty ve školním roce 1964/65. Informace o počátku školního roku, důležité události v obci, školní slavnosti a besídky, změny v učitelském sboru, změny na budově a zařízení, zdravotní stav dětí, inspekce, prázdninový provoz a jiné události.

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PRAHA – VÝCHOD se sídlem v Přemyšlení
Fond/sbírka: Archiv obce Dolní Chabry
časový rozsah: 1828 – 1945
místo vzniku fondu/sbírky: Dolní Chabry
původce fondu/sbírky: ObÚ Chvaly
tematický popis: Zápisy ze schůzí obecního výboru a zastupitelstva (1866-1939), rady (1924–39), trestní protokoly (1856–1939), hlavní pokl. knihy (1903–1945), uč. závěrky, chudinský fond, pokladní rychtářské deníky (1828–49). Plány: okresní silnice Chabry – Ďáblice (1892–1913), místní dráhy Vysočany - Oužice, plány obce, plány hasičské zbrojnice.
archivní pomůcky: JIŘÍK, K., Archiv obce Dolní Chabry, 1828 – 1945 (1953). Inventář, 1959, s. 14, ev. č. 4.
Fond/sbírka: Měšťanská škola Dolní Chabry
časový rozsah: 1941 – 1943
místo vzniku fondu/sbírky: Dolní Chabry
původce fondu/sbírky: Měšťanská škola Dolní Chabry
tematický popis: Podací protokol.
Fond/sbírka: Místní národní výbor Dolní Chabry
časový rozsah: 1946 – 1948
místo vzniku fondu/sbírky: Dolní Chabry
původce fondu/sbírky: MNV Dolní Chabry
tematický popis: Účetní knihy (1946 – 1948).
Fond/sbírka: Místní školní rada Dolní Chabry
časový rozsah: 1870 - 1949
místo vzniku fondu/sbírky: Dolní Chabry
původce fondu/sbírky: MŠR Dolní Chabry
tematický popis: Pokladní deníky 1885-1946, hlavní knihy 1936-1948, inventář – pokladní deník 1940-1945. Plány a návrh nové školy 1903-1928. Rozpočty školy, spisy 1870-1906.

Fond/sbírka: Obecná škola Dolní Chabry
časový rozsah: 1870 - 1945
místo vzniku fondu/sbírky: Dolní Chabry
původce fondu/sbírky: Obecná škola Dolní Chabry
tematický popis: Třídní výkazy obecné školy (1871-1898), seznam půjčených knih (1896-1897), inventář (1940-1945).
archivní pomůcky: SEDLÁK, M., Obecná škola Dolní Chabry, 1849 – 1898. Prozatímní inventární seznam, 1976, s. 5, ev. č. 70.
Fond/sbírka: Triviální škola Dolní Chabry
časový rozsah: 1855 - 1870
místo vzniku fondu/sbírky: Dolní Chabry
původce fondu/sbírky: Triviální škola Dolní Chabry
tematický popis: Výkazy a třídní knihy.
Fond/sbírka: Újezdní školní rada Dolní Chabry
časový rozsah: 1944 - 1948
místo vzniku fondu/sbírky: Dolní Chabry
původce fondu/sbírky: ÚŠR Dolní Chabry
tematický popis: Hlavní knihy měšťanské školy 1944 – 1948

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – DOLNÍ CHABRY
Pamětní kniha obce Chaber (léto 1914 – 1954)
Pamětní kniha obce Dolní Chabry (okres Praha, venkov sever), Díl II. (1955 – 1966)
Pamětní kniha Dolní Chabry Praha 8 III (1967 – 1989)
Kronika obce Dolní Chabry (17. 11. 1989 – 1997)
Kronika – Praha Dolní Chabry: Fotografické album (2003 – 2004)
Pamětní kniha narozených (1958 – 1981)
obsah: životní jubilea, svatby, atp.
Sbor pro občanské záležitosti MNV Praha 8 – Dolní Chabry 1982 (září 1981 – 1988)
obsah: kniha narozených
Kniha jubileí (1978 – 1988)
obsah: životní jubilea, odchody ze školky, ze školy, atp.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA – DOLNÍ CHABRY (SPOŘICKÁ 34)
Protokol domácí učitelské konference obecné dvoutřídní školy v Dolních Chabrech (1881 – 1888)
počet stran: 87
obsah: Zápisy porad učitelů ve školním roce. Počty dětí, rozdělení do tříd a oddělení, zásady klasifikace, úřední nařízení a dopisy. Poznámky o nedbalé školní docházce, práci místní školní rady, opatřeních ke zlepšení kázně, úpravy rozvrhu. Tvrdé hnědé desky, pevná vazba s černým koženkovým hřbetem. Značně poškozeno.

Inventář školní (1886 – 1937)
počet stran: 85
obsah: Podrobný inventář všech školních pomůcek a vybavení, včetně seznamu školních knih, dokumentů a výkazů. Sepsán pravděpodobně v roce 1912 podle předešlé inventární knihy, poslední zápisy datovány rokem 1937. Tvrdé hnědé desky, pevná vazba s černým koženkovým hřbetem.
Hlavní matrika školou povinných dítek od školního roku 1891-92 počínaje (1891 – 1892)
počet stran: 30
obsah: Soupis dětí docházejících ve školním roce 1891-92 do školy v Dolních Chabrech, včetně dětí z Horních Chaber, Čimic, Drahámě a Brnek. Informace o žákovi: jméno a příjmení, datum narození, rodiště a země, náboženství. Zapsán ve třídě, oddělení, pod číslem, od kdy chodí do školy v Chabrech a od kdy vůbec. Dál jméno a příjmení otce (nebo poručníka), stav (povolání) a bydliště. Tvrdé hnědé desky, pevná vazba s černým koženkovým hřbetem. Poškozeno.
Pamětní kniha obecné školy v Chabrech (1893 – 1935)
počet stran: 442 + 13
obsah: V úvodu obecné informace o Chabrech – poloha, klima, geologické složení půdy, složení a počet obyvatelstva, historie, významné památky. Historie školy od jejích úplných počátků, pak jednotlivé školní roky počínaje rokem 1893. Stav zapsaných žáků, důležité události školního roku, složení místní a okresní školní rady, učitelský sbor, zdravotní stav žactva, stav školní budovy, závěrečné statistiky na konci každého školního roku (počty žáků a jejich složení, rozdělení do tříd a podle věku, prospěch a docházka, školní inventář a učitelský sbor…). Pevná vazba, tvrdé tmavě červené desky, zlaté písmo.
Výkaz docházky a prospěch druhé třídy (1907 – 1908)
počet stran: 2 + 100
obsah: Výkaz docházky a prospěchu druhé třídy dvoutřídní školy obecné v Dolních Chabrech, školní rok 1907-8. Statistika školní docházky v jednotlivých měsících. Výkaz žáků – osobní údaje, klasifikace ve čtvrtletích, docházka, informace o postupu do vyššího oddělení nebo o propuštění ze školy. Tvrdé hnědé desky, pevná vazba s černým koženkovým hřbetem.
Pamětní kniha obecné školy v Dolních Chabrech (1935 – 1952)
počet stran: 157
obsah: Důležité události školního roku, vyhlášky a nařízení, učitelský sbor, zdravotní stav žactva, knihovna žákovská i učitelská, počty žáků v jednotlivých letech, statistika docházky a prospěchu, stav budovy a školní zahrady. Fotografie Ferdinanda Schütze (školní dozorce), Antonína Uhlíka (okr. škol. inspektor), T. G. Masaryka, několik fotografií učitelského sboru (1929, 1935, 1937-38), ozdobné ilustrace. Č.i.184. Chybí 26 stran – vyříznuty v době Protektorátu (vysvětleno na str. 100): str. 21-22, 45-52, 65-76, 81-82. Pevná vazba, tvrdé tmavě červené desky, zlaté písmo.
Školní kronika (1938 – 1940)
počet stran: 4 + 8
obsah: Měšťanská škola v Čakovicích, pobočka v Chabrech u Prahy. Historie budování nové školní budovy – stručně, záležitosti školního roku 1938-39: mobilizace, Mnichovská dohoda, 15. březen. Důležité změny v obsahu vyučování, obsazení školy Němci, zavedení povinného německého jazyka. zápisy končí v prosinci 1940. Pevná vazba, tvrdé černé desky.
Zápisy protokolární o schůzích místní školní rady v Dolních Chabrech (1938 – 1949)
počet stran: 135
obsah: Zápisy ze schůzí a jednání místní školní rady, podrobné záležitosti ohledně stavby nové školní budovy ve Spořické ulici, válečná léta a zákazy dostavby nové školní budovy, personalistika, rozpočty na školní rok, údržba a opravy staré školní budovy, mateřská škola, rodičovské sdružení…Pevná vazba, tvrdé pruhované zelené desky.
Pamětní kniha obec Chabry (1940 – 1947)
počet stran: 46
obsah: Obecní škola v Dolních Chabrech. Počty žáků, stav tříd a poboček, učitelský sbor a jeho změny, statistika prospěchu a docházky, nařízení změn ve vyučování v období Protektorátu – změny úředního značení, zákaz přijímání židovských žáků, odstranění pomníků TGM, rozpuštění Českého Červeného Kříže, rozšíření počtu tříd obecné školy z 5 na 9, konec vyučování dějepisu. Atentát na Heydricha. Postupně změna měšťanské školy na výběrovou, později zavedení přijímacích zkoušek. Zrušení místních (újezdních) školních rad. Průběh povstání v květnu 1945. Znovuobnovení újezdní školní rady. Pevná vazba, tvrdé modré desky, zlaté písmo.
Třídní kniha (1941 – 1942)
počet stran: 6 + 45
obsah: Třídní kniha Újezdní hlavní školy (=měšťanské) v Dolních Chabrech, školní rok 1941-42, třída IV. č.i. A37. Seznam vyučujících, počty hodin v jednotlivých předmětech, statistika žactva, měsíční úkoly z hlavních předmětů, seznam písní, básní a dramatizace, diktátů. Týdenní výkazy odučené látky a docházky žáků. Vánoční prázdniny od 19. 12. prodlouženy do 3. 3. (od 9. 2. zadávána domácí práce). Školní rok ukončen 9. 7. 1942. Pevná vazba, černé tvrdé desky.
Třídní výkaz – Klassenausweis (1942 – 1943)
počet stran: 6 + 46
obsah: Třídní výkaz docházky a prospěchu žactva V. B třídy pětitřídní obecné školy s českým jazykem vyučovacím v Dolních Chabrech. Přehled školní docházky a statistika žactva. Výkaz žáků – osobní údaje, prospěch a docházka ve školním roce. Pevná vazba, černé tvrdé desky.
Školní zpráva – Schulnaschricht (1942 – 1943)
počet stran: 2
obsah: Školní zpráva (=vysvědčení) žáka Pavla Schneidera, žáka V. B, pětitřídní obecné školy v Dolních Chabrech. Doplněn prospěch za 1. pololetí, 2. pololetí nevyplněno. Volný list papíru s vodotiskem znaku Protektorátu Čechy a Morava, oboustranný tisk.
Kronika PO při OSŠ v Dolních Chabrech (1957 – 1968)
počet stran: 82
obsah: Kronika pionýrského oddílu při Osmileté střední škole v Dolních Chabrech, zápisky o činnosti a akcích pionýrské organizace v průběhu školních roků 1957 – 1968. Tvrdé ozdobné desky s ilustrací a prošíváním kraje desek, pevná vazba.


Třídní výkaz pro 6. – 8. (9.) postupný ročník, třída IX. (1959-60)
počet stran: 28
obsah: Třídní výkaz IX. třídy osmileté střední školy v Dolních Chabrech, okres Praha sever, školní rok 1959-60. Stav žactva, změny ve stavu ve školním roce, statistika zameškaných hodin, přehled ztráty vyučovacích hodin, přehled o prospěchu žactva, přehled o žácích, přehled o vyučujících. Výkaz žáků – osobní údaje, údaje o rodičích, doba školní docházky, přehled prospěchu ve čtvrtletích, docházka v průběhu školního roku, výška a váha žáka. Měkké světle zelené desky, sešitá kovovými sponami.
Třídní výkaz pro 6. – 8. (9.) postupný ročník, třída IX. (1960-61)
počet stran: 32
obsah: Třídní výkaz IX. třídy základní devítileté školy v Dolních Chabrech, okres Praha – východ, školní rok 1960-61. Stav žactva, změny ve stavu ve školním roce, statistika zameškaných hodin, přehled ztráty vyučovacích hodin, přehled o prospěchu žactva, přehled o žácích, přehled vyučujících. Výkaz žáků – osobní údaje, údaje o rodičích, doba školní docházky, přehled prospěchu ve čtvrtletích, docházka v průběhu školního roku, výška a váha žáka. Měkké světle zelené desky, sešitá kovovými sponami.
Spisy 1965 (1965)
obsah: Velké množství jednotlivých listů v černém pořadači. Personální agenda, změny stavu žáků, zdravotní záznamy, faktury, úřední dopisy a nařízení. Neseřazeno. Rychlovazač s černými tvrdými deskami.
Kronika (1975 – 1992)
počet stran: 290
obsah: Kronika základní devítileté školy z let 1975 – 1992. Události školního roku, učitelský sbor, akce školní i mimoškolní. Fotografie učitelského sboru (rok 1980-81) a fotografie z akcí. Poslední rok záznamy již nedopsány. Tmavě zelené tvrdé desky.
Fotografie rozestavěné nové školní budovy (1940 – 1941)
počet stran: 2
obsah: Čtyři černobílé fotografie rozestavěné nové školní budovy z let 1940-41, nalepené na dvou volných listech papíru.

EDICE PRAMENŮ
AČ 26: Archiv český 26, Zpráva o statcích a přech venkovských z archivu města Prahy, ed. J. Teige. Praha 1909, s. 300.
Berní rula: Berní rula 18., Kraj Kouřimský I. díl, ed. M. Haasová-Jelínková, Praha 1952.
CIM 1: Codex iuris municipalis 1, Privilegia měst pražských, ed. J. Čelakovský. Praha 1866, s. 264.
CDB I: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I (805-1197), ed. G. Friedrich. Praha 1904-1907, s. 104.
DRC: Decem registra censuum bohemica, ed. J. Emler. Praha 1881, s. 286.
LC I/1: Liber primus confirmationum, ed. F. A. Tingl. Praha 1867, s. 93.
LC VI: Libri confirmationum – liber sextus, ed. J. Emler. Praha 1883, s. 267.
RDP: Registra decimarum papalium, ed. W. W. Tomek. Praha 1873, s. 47.
Visitační protokol: Visitační protokol pražského arcijáhenství pražského arcijáhena Pavla z Janovic z let 1379-1382, eds I. Hlaváček a Z. Hledíková. Praha 1973, s. 264n.
BIBLIOGRAFIE
BEDRNÍČEK, P., Příběhy pražských svatyní, 1. vydání, Volvox Globator, Praha 2002, s. 98 – 99.
BENEŠOVSKÁ, K. – CHOTĚBOR, P. – DURDÍK, T. – DRAGOUN, Zd., Architektura románská, 1. vydání, Správa Pražského hradu, Praha 2001, s. 78.
BÍLEK, J., Hádanky naší minulosti (Díl I), 1. vydání, Euromedia Group, Praha 2002.
BÍLEK, T. V., Dějiny konfiskací v Čechách: po r. 1618 I, Museum Království českého, Praha 1882, s. 68.
BÍLEK, T. V., Dějiny konfiskací v Čechách: po r. 1618 II, Museum Království českého, Praha 1883, s. 950.
BRONCOVÁ, D., Kniha o Praze 8, 1. vydání, Milpo, Praha 1996.
BRONCOVÁ, D. a kol., Praha 8 křížem krážem, 1. vydání, Milpo Media, Praha 2008, s. 30.
DAVID, P. – SOUKUP, V. a kol., Praha – vnější části, 1. vydání, Soukup & David, Praha 2000, s. 36-39.
DRAGOUN, Z., Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, in: Praha 885-1310. Kapitoly o románské a raně gotické architektuře, Praha 2002, s. 215-219.
HEJTMÁNEK, L., Libeň. Historický nástin, Obec Libeňská, Praha 1896.
HOLEC, F., Kronika královské Prahy a obcí sousedních (Díl IV), 1. vyd., Lidové noviny, Praha 1996, s. 35-37.
KNEIDL, F., Paměti škol okresu Karlínského, Okresní školní rada v Karlíně, Praha 1898.
KOVAŘÍK, P., Klíč k pražským hřbitovům, Lidové noviny, Praha 2001, 176 - 177.
KUČA, K., České, moravské a slezské zvonice, 2. opravené a rozšířené vydání, Libri, Praha 2001, s. 141.
KYBALOVÁ, L. – LUNGA, R. – VÁCHA, P., Pražské zvony, Rybka, Praha 2005.
LAŠŤOVKOVÁ, B. – KOŤÁTKO, J., Pražské usedlosti, 1. vydání, Libri, Praha 2001, s. 72 – 74.
LUTOVSKÝ, M. – SMEJTEK, L., Pravěká Praha, 1. vydání, Libri, Praha 2005.
MENCL, V., Lidová architektura v Československu, 1. vydání, Academia, Praha 1980, s. 555, 593.
MERHAUTOVÁ, A., Raně středověká architektura v Čechách, 1. vydání, Academia, Praha 1971, s. 40, 42, 117.
MERHAUTOVÁ, A., Románské umění v Čechách a na Moravě, 1. vydání, Odeon, Praha 1983, s. 137, 149, 151, 187, 204, 332.
MERHAUTOVÁ, A., Skromné umění, 1. vydání, Academia, Praha 1988.
NĚMEC, V., Pražské varhany, 1. vydání, Novák, Praha 1944, s. 251.
Nemovité kulturní památky hlavního města Prahy, sv. 2, Praha 1976, s. 299 – 300.
Okres karlínský roku 1890, Hospodářský spolek pro okres Karlínský, V Karlíně 1891.
PELZBAUEROVÁ, V., Dějiny částí Prahy jako dějiny farních obvodů, 1. vydání, Volvox Globator, Praha 2008, s. 38 – 42.
PODLAHA, A., Posvátná místa království českého I, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, Praha 1907, s. 281, 283, 284, 288 – 290.
PODLAHA, A. – ŠITTLER, E., Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Karlínském, Archeologická komise při České Akademii císaře Františka Josefa pro vědy…, Praha 1901, s. 187 – 190.
POCHE, E., Prahou krok za krokem, 2. přepracované a rozšířené vydání, Panorama, Praha 1985, s. 322 – 323.
RONEK, T. J., Okres karlínský, Urbánek, Praha 1881, s. 35.
ŠKODA, E., Pražské svatyně, 1. vydání, Libri, Praha 2002, s. 196 – 197.
ŠKODA, E., Pražský chodec vypráví…(Díl I), 1. vydání, Academia, Praha 2000, s. 145 – 155.
TOMEK, V. V., Dějepis města Prahy I., Praha 1855.

MONOGRAFIE
BRADOVÁ, E. a kol., Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, 1. vydání, XYZ, Praha 2011.
DVOŘÁK, K., Chabry – Čimice, jejich minulost a další vývoj, Místní národní výbor Chabry, Chabry 1948.
KRÁKOROVÁ, J. – JANSENOVÁ, A. – TRYML, M. – ŠMOLÍKOVÁ, M., Dolní Chabry, 1. vydání, Městská část Dolní Chabry, Praha 2006.
POLÁK, P., Chaberský průvodce, 1. vydání, Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, Praha 1998.

ENCYKLOPEDIE A SLOVNÍKY
AUGUSTIN, J. a kol., Velká encyklopedie měst a obcí ČR, 1. vydání, Arbor Sokolov, Sokolov 2001, s. 476.
Ottův slovník naučný: Dvanáctý díl Ch – Sv. Jan. fotoreprint pův. vyd., Paseka/Argo, Praha 1998, s. 5.
BOHÁČ, Z., Topografický slovník k církevním dějinám předhusitských Čech, 1. vydání, Historický ústav Akademie věd ČR, Praha 2001, s. 190.
PEŠTA, J., Encyklopedie českých vesnic (Díl I), 1. vydání, Libri, Praha 2003, s. 82 – 84.
POCHE, E. (ed.), Umělecké památky Čech I., Academia, Praha 1977, s. 296.
PROFOUS, A., Místní jména v Čechách, II. díl, CH – L, Česká akademie věd a umění, Praha 1949, s. 3.
SEDLÁČEK, A., Místopisný slovník historický Království českého, 2. vydání, Argo, Praha 1998, s. 305.

ČLÁNKY
DITTRICH, T., Poznámky k rekonstrukci některých románských objektů. Architektura ČSR 39, 1980/3, s. 129-132.
DRAGOUN, Z., Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994. Pražský sborník historický 28, 1995.
DRAGOUN, Z., Archeologický výzkum v Praze v roce 1978. Praha 8 – Dolní Chabry. Pražský sborník historický 13, 1981, s. 188.
DRAGOUN, Z., Zjišťovací výzkum středověké vesnice v Dolních Chabrech. Archaeologica Pragensia 1, 1980, s. 191 – 207.
DRAGOUN, Z. – DRAGOUN, M., Gotický nápis na kostele sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Archeologie ve středních Čechách 15, 2011, s. 599-602.
DRAGOUN, Zv. – KLÁPŠTĚ, J. – SMETÁNKA, Z., Příspěvek ke studiu zemědělského zázemí středověké Prahy. Archeologické rozhledy 35, 1983, s. 387-426.
DRAGOUN, Zd. – TRYML, M., Výzkum kostela v Dolních Chabrech. Zpravodaj dobrovolných aktívů státní památkové péče a ochrany přírody v Praze 6, 1978, s. 20-22.
DRAGOUN, Zd. – TRYML, M., Zemědělské zázemí předlokační Prahy: Dolní Chabry. Archaeologica Pragensia 5, 1984, s. 331-337.
DRAGOUN, Z. – TRYML, M. – MJARTAN, J., Restaurování torz středověkých podlah z Dolních Chaber a Břevnovského kláštera. Staletá Praha 26, 2010/2, s. 122 – 131.
HLAVA, M. – KOSTKA, M., Příspěvek k laténským nálezům z Prahy – Dolních Chaber. Archeologie ve středních Čechách 14, 2010/1, s. 309-326.
HORÁKOVÁ, J., K obnově kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Památková péče 34, 1974/5, s. 284 – 296.
HORÁKOVÁ, J., Obnova selské usedlosti v Dolních Chabrech. Památky a příroda 3, 1978/10, s. 593 – 602.
HUML, V., Příspěvek k osídlení severního pravobřežní Vltavy (Praha 8) do počátku 15. století. Archaeologia historica 11, 1986, s. 441 – 459.
JANČO, M., Dolní Chabry, kostel Stětí sv. Jana Křtitele – zpráva o exkurzi. Zprávy památkové péče 67, 2007/4, s. 342 – 343.
JEČNÝ, H., Kostel sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Staletá Praha 27, 2011/2, s. 5 – 14.
JIŘÍK, J. – KOSTKA, M., Germánská sídliště v Dolních Chabrech. Archeologie ve středních Čechách 10, 2006/2, s. 713-742.
JOSEFÍK, J., O malířské výzdobě románského kostela v Dolních Chabrech. Staletá Praha X, 1. vydání, Panorama, Praha 1980, s. 113 – 120.
KOSTKA, M., Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994. Praha 8 – Dolní Chabry, Údlická ul. ppč. 581. Pražský sborník historický 28, 1995, s. 257.
KOSTKA, M., Pozdně římský kostrový hrob z Dolních Chaber. Archaeologica Pragensia 12, 1996, s. 59-63.
KOSTKA, M., Z pravěku Dolních Chaber. Res Musei Pragensis 5, 1995/2, s. 1-3.
KOSTKA, M. – MILITKÝ, J., Nález římské mince v Praze 8 – Dolních Chabrech. Numismatický sborník 21, 2006, s. 206-207.
KUDĚLA, J., Obnova staroměstských patrimoniálních statků po třicetileté válce. Pražský sborník historický 27, 1994.
KUCHAŘÍK, M. - ŠVÁCHA, H., Pohřebiště ze starší doby bronzové v Praze-Dolních Chabrech. Archeologické výzkumy v Čechách 2006. Zprávy České archeologické společnosti, Supplement 68, 2007, s. 29-30.
LEHNER, F. J., Románské exkurse: Románský kostel v Chabrech u Prahy. Method: Časopis věnovaný umění křesťansk&e