historie obce | kostel | významné objekty | Kronika Chaber | Odboj Chaber 1945 | seznam literatury |


Zpráva o organizaci místního odboje 1939-1945 (autor: Ferdinand Schütz)