sponzoři| opravy | varhany| obraz

 


CELKOVÁ ČÁSTAKA NA OPRAVY OBRAZU A JEHO RÁMU BUDE ČINIT 65 000 KČ

K 1.8. 2017 ZASLALI OBČANÉ NA KONTO SDRUŽENÍ 25 000 KČ NA OPRAVU OBRAZU

K 1.10. 2017 JE STAV KONTA NA ZÁCHRANU OBRAZU 40 000 KČ

K 31. 12 JSME DÍKY OBČANŮ ZÍSKALI POTŘEBNÝ OBNOS NA OPRAVU OBRAZU

1. 2. 2018 OBRAZ BYL PŘEVEZEN DO RESTAURÁTORSKÉ DÍLNY

VŠEM DOBRÝM DUŠÍM MNOHOKRÁT DĚKUJEJEME!
---------------------------------------------------------------------

ZÁCHRANA STARÉHO OBRAZU Z KOSTELA
Obraz s malbou Jana Křtitele, který v řece Jordáně křtí Ježíše, jsme společně s oltářem našli ve zvonici u kostela. Nevhodně uložený obraz zde ležel téměř 40 let. Dnes je již přestěhován do depozitáře Pražského arcibiskupství avšak nevhodné prostředí a čas na něm zanechaly své stopy. Jeho havarijní stav napovídá, že je poslední možnost na jeho záchranu!

Rozhodli jsme se nechat obraz zrestaurovat a navrátit nazpět do prostor svatostánku. Důvodem našeho odhodlání je také vyobrazení patrona chaberského kostela - Jana Křtitele na obraze. Olejomalba zřejmě pochází od malíře Josepha Hamanna z roku 1840. Kdysi mohl být i součástí hlavního oltáře, to nám napovídá jeho tvar a rozměr. 
Byla zadána poptávka restaurátorům na předběžný rozpočet oprav obrazu i rámu. Rozpočet byl odhadnut na 65 tisíc Kč. Prvním velkým úkolem bude sehnání peněz na jeho opravy.

Rozhodli jsme se dát o záchranné akci vědět také veřejnosti. Dále jsme naplánovali dva koncerty, jejichž výtěžek by přispěl k opravám. První koncert se uskutečnil 28. května s vystoupení pěveckýho sboru Vocalica.

Na druhém koncertě spoluorganizovaném violoncellistou Petrem Nouzovským vystoupí sami chaberští hudební mistři. Ten se uskuteční ke svátku Stětí sv. Jana Křtitele 2. září.
Další možností peněžní podpory je zaslání finančního daru přímo na konto našeho Sdružení.
Věříme, že sami občané budou mít radost z opraveného 177 let starého obrazu, na jehož renovaci se sami mohli podílet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Srdečně děkujeme sponzorům za finanční příspěvek

7.11. 2017
Božena Korejčíková


3. 10. 2017
Jitka Malá
dar pro OSOP

19. 9. 2017
Jana Koláčková
dar na obraz

MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
poskytla finanční dar na Dny evropského dědictví

5.9.2017
Luděk Brož
dar na obraz

4.9.2017
Petr Závitkovský
dar na obraz

2.9.2017
Výtěžek z koncertu na opravy obrazu

11.7.2017
Karel Novotný
dar na opravu obrazu, či jiné bohulibé věci

23. 6. 2017
rodina Hájíčkova
dar na opravu obrazu

20.6.2017
Zbyněk Vodička
dar na opravu obrazu

28 5. 2017
výtěžek z Májového koncertu na opravy obrazu

16.5. 2017
Jitka Kodlová
dar na opravy obrazu

15.5.2017
Kavárna Pod pavlačí
dar na opravu obrazu

11.5.2017
Jana Koláčková
dar na opravu obrazu

10.5.2017
Dagmar Zemánková
finanční dar na činnost sdružení

9.5.2017
Jaroslava Petra Siváková
dar na opravu obrazu

4.4.2017
MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
poskytla finanční dar na činnost a chod Sdružení