K 1.8. 2017 ZASLALI OBČANÉ NA KONTO SDRUŽENÍ 25 000 KČ NA OPRAVu OBRAZU

VŠEM DOBRÝM DUŠÍM MNOHOKRÁT DĚKUJEJEME!
---------------------------------------------------------------------

ZÁCHRANA STARÉHO OBRAZU Z KOSTELA
Obraz s malbou Jana Křtitele, který v řece Jordáně křtí Ježíše, jsme společně s oltářem našli ve zvonici u kostela. Nevhodně uložený obraz zde ležel téměř 40 let. Dnes je již přestěhován do depozitáře Pražského arcibiskupství avšak nevhodné prostředí a čas na něm zanechaly své stopy. Jeho havarijní stav napovídá, že je poslední možnost na jeho záchranu!

Rozhodli jsme se nechat obraz zrestaurovat a navrátit nazpět do prostor svatostánku. Důvodem našeho odhodlání je také vyobrazení patrona chaberského kostela - Jana Křtitele na obraze. Olejomalba zřejmě pochází od malíře Josepha Hamanna z roku 1840. Kdysi mohl být i součástí hlavního oltáře, to nám napovídá jeho tvar a rozměr. 
Byla zadána poptávka restaurátorům na předběžný rozpočet oprav obrazu i rámu. Rozpočet byl odhadnut na 65 tisíc Kč. Prvním velkým úkolem bude sehnání peněz na jeho opravy.

Rozhodli jsme se dát o záchranné akci vědět také veřejnosti. Dále jsme naplánovali dva koncerty, jejichž výtěžek by přispěl k opravám. První koncert se uskutečnil 28. května s vystoupení pěveckýho sboru Vocalica.

Na druhém koncertě spoluorganizovaném violoncellistou Petrem Nouzovským vystoupí sami chaberští hudební mistři. Ten se uskuteční ke svátku Stětí sv. Jana Křtitele 2. září.
Další možností peněžní podpory je zaslání finančního daru přímo na konto našeho Sdružení.
Věříme, že sami občané budou mít radost z opraveného 177 let starého obrazu, na jehož renovaci se sami mohli podílet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------