historie obce | kostel | významné objekty | Kronika Chaber | Odboj Chaber 1945 | seznam literatury |

Menhir

Bohatství kulturního dědictví naší obce se projevuje i v množství drobnějších památek, rozesetých během věků po celých Chabrech.

Měřeno stářím, prvenství bezesporu připadá kamennému menhiru, stojícímu v Ládevské ulici. Buližníkový skalní blok o výšce cca 157 cm sem byl s největší pravděpodobností dopraven z blízkého Ďáblického lesa. Právě s jeho výrazně vyvýšeným hřbetem mohl souviset v nějakých dávno ztracených kultovních vazbách.

Co však přesně tento kamenný monolit představoval a k čemu sloužil, se už nedozvíme, neboť jeho okolí prošlo dokonalou proměnou. Nejenže už nestojí v širých polích, jak tomu bylo ještě zkraje 20. století (foto), ale mohly ho obklopovat i další kameny, čemuž by nasvědčoval nález obdobného bloku, jenž byl nedávno vykopán a vztyčen vedle.

Pod zemí se však nedochovalo už nic dalšího, co by napomohlo alespoň hrubé dataci. Archeologické nálezy z blízkého okolí jsou časově i kulturně natolik různorodé, že nám nenapoví nic z tajemství, která si chaberský menhir v klidu střeží.Paní Štorchová u chaberského menhiru, fotografie ze začátku 20. století
Manžel Eduard Štorch byl proslulý archeolog, autor známé knihy Lovci mamutů.