Zvonička osazená obrázky

 Zvonička na Hrušovanském náměstí opět v plné kráse.
Od dávných dob se lidé obklopovali symboly, které je a jejich blízké měly ochraňovat. Často jimi bývaly obrázky svatých a andělů, či kříže, ke kterým se modlili. Svatí stávali na významných místech měst, dědin ale i na cestách a mezi poli.
V bývalých Horních Chabrech uprostřed náměstí byli svatí vyobrazeni ve výklencích zvoničky, zasvěcené Panně Marii. Pamětníci dodnes vzpomínají na obraz Panny Marie s děťátkem obklopený anděly. Za bývalého režimu zůstala drobná zvonička bez jejího vyobrazení jen s prázdnými výklenky, dokonce měla být celá odstraněna.
Po dlouhých letech se na jaře loňského roku podařilo obraz Madony s děťátkem do velkého výklenku navrátit. Od května tohoto roku si zvoničku můžete již prohlédnout v celé své kráse, Madona s děťátkem byla doplněna ještě anděly po obou stranách.
Andělé jsou Boží poslové seslaní na zem k lidem, aby jim přinášeli pomoc, varování či důležité zvěsti.
Jedním z andělů osazených ve výklenku je anděl ochránce s dítětem, stojící v šarlatovém rouchu se zdviženou rukou na důkaz přicházející Boží pomocí. Druhým Božím pomocníkem je archanděl Michael. Nejvýznamnější a nejsilnějším anděl, urputný bojovník proti zlu, je zároveň utěšující ochránce všech, kteří konají dobro. Také proto na našem vyobrazení stojí v napřaženém postoji, vykonávající verdikt nad zlem.
Klasicistní zvonička se konečně dočkala doplnění prázdných výklenků, a bude nyní tou pravou dominantou malebného jádra obce. Věříme, že v brzké době bude dle původního vzoru upravena ještě přilehlá zahrádka kdysi osázená červenými růžemi.
O doplnění výzdoby (výzdobu zvoničky) se zasloužilo Občanské sdružení (OSOB), které se snaží pomáhat chaberským památkám. Velký dík patří také rodině Kateřiny a Ladislavu Šilhových za sponzorský dar na výrobu obou andělů.
Nechť tedy nás oba andělé i s Madonou ochraňují na našich cestách životem,
a radní naší MČ nabádají ke spravedlnosti a poctivosti.                Jana. S.