ZÁCHRANA OBRAZU

PODAŘÍ SE NÁM ZACHRÁNIT STARÝ OBRAZ Z KOSTELA?!

Obraz s malbou Jana Křtitele, který v řece Jordánu křtí Ježíše, jsme společně s oltářem našli ve zvonici u kostela. Nevhodně uložený obraz zde ležel téměř 40 let. Dnes je již přestěhován do depozitáře Pražského arcibiskupství avšak nevhodné prostředí a čas na něm zanechaly své stopy. Jeho havarijní stav napovídá, že je nejvyšší čas na jeho záchranu.
Rozhodli jsme se nechat obraz zrestaurovat a navrátit nazpět do prostor svatostánku. Dalším důvodem našeho odhodlání je vyobrazení patrona chaberského kostela - Jana Křtitele na obraze. Olejomalba zřejmě pochází od malíře Josepha Hamanna z roku 1840. Kdysi mohl být i součástí hlavního oltáře, to nám napovídá jeho tvar a rozměr, přestože na starých fotografiích je již oltář s obrazem Svaté trojice.
Byla zadána poptávka restaurátorům na předběžný rozpočet oprav obrazu i rámu. Rozpočet byl odhadnut na 65 tisíc Kč. Prvním velkým úkolem bude sehnání peněz na jeho opravy.
Proto jsme se rozhodli dát o záchranné akci vědět také veřejnosti. Dále jsme naplánovali dva koncerty, jejichž výtěžek by přispěl k opravám. První koncert se uskuteční v neděli 28. května, kdy nám nabídnul své vystoupení pěvecký sbor Vocalica (a to již podruhé).

Na druhém koncertě spoluorganizovaném violoncellistou Petrem Nouzovským vystoupí sami chaberští hudební mistři. Ten se uskuteční ke svátku Stětí sv. Jana Křtitele 2. září.
Další možností peněžní podpory je zaslání finančního daru přímo na konto našeho Sdružení.
Věříme, že sami občané budou mít radost z opraveného 177 let starého obrazu, na jehož renovaci se sami mohli podílet.

Členové OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s.
Bankovní spojení: 220920052/0300
připsat heslo: Záchrana obrazu