Výlet za památkami Středočeského kraje

Koncem června (26. 6. 2011) jsme společně navštívili několik památek Středočeského kraje. Trasu výletu připravil náš člen Michal Prokop.
 
 
 

Obec Třebíz
Skanzen lidové zděné architektury ve středních Čechách ze 17. až 19. stol. se stavbami zachovalými v přirozeném prostředí a na původním místě. Prohlédli jsme si Cífkův statek s pěkně dochovanými interiéry a také výstavu obrazů připomínajících staré deskové obrazy.

Panenský Týnec
Gotický chrám ze 13. století, který nejspíš z důvodu nedostatku financí nebyl nikdy dokončen, vypálen v době husitských válek, je považován za jedno z významných magických míst Čech.
 

Březno u Loun
Archeologický skanzen - od padesátých do poloviny osmdesátých let zde byl prováděn archeologický výzkum pod vedením PhDr. Ivany Pleinerové a poté zde byly postaveny repliky nalezených objektů z období mladší doby kamenné až po dobu slovanského osídlení. 

Louny
Chrám sv. Mikuláše - pozdně gotická stavba se síňovou stejnolodí, jižním portálem s předsíní zaklenutou baldachýnem, vysokou stanovou střechou a kroužená žebrová přetínavá klenbou s vysutým svorníkem nad kruchtou.

Rozhledna Stříbrník u Loun
Dřevěná stavba z r. 1911, je zde pěkný výhled na část Českého středohoří.

Oldřichův dub
Tento král mezi českými památnými stromy je stár asi 1000 let a je o něm zmínka už v Dalimilově kronice.

Menhir u Klobuk
Také Kamenný muž nebo Zkamenělý pastýř, je největší český menhir vysoký 3.5 metru, magické místo.