Výlet k sousedům

 Výlet do starých Ďáblic 

Snad sám osud svedl do cesty jednoho chaberského a jednoho ďáblického rodáka, oba milovníky nejstarší historie svých obcí. Z nadšení nad starými fotkami, ale i potřeby trvale chránit kulturně - historické architektonické hodnoty, které se v obcích dochovaly z minulosti, vznikla myšlenka podělit se o své zkušenosti i s ostatními.

Tak vznikl nápad sousedské návštěvy s prohlídkou vesnické památkové zóny ve starých Ďáblicích, která se uskutečnila 29. března 2015. Členové OSOP z Dolních Chaber měli tak jedinečnou možnost nahlédnout do míst dosud běžně nepřístupných, navíc v doprovodu těch nejpovolanějších, ďáblických patriotů.
Prohlídka začala v zámecké kapli Nejsvětější Trojice a svatého Václava (kulturní památce) a přilehlých prostranství původního zámku Křížovníků. Všichni chaberští byli překvapeni nádherně zrestaurovanou barokní kaplí, do které se dostali poprvé. Také přilehlé prostory bývalého zámku dávaly tušit jedinečnost těchto míst, které dosud čekají na své probuzení k novému životu, třeba v podobě kulturního centra obce…

Díky laskavosti majitelů staré kovárny, kteří nám otevřeli „vrata“ do svého obydlí, jsme dále mohli obdivovat zrenovovaný původní statek s kovárnou. Citlivým přístupem vlastníků si i po opravách dokázal uchovat příjemnou atmosféru původního objektu se sýpkou, stodolou, krásným dvorem a obytnými prostory. V tu chvíli si většina z nás přála více takových vnímavých nadšenců v celé naší zemi.
Od našich průvodců jsme se dozvěděli spousty zajímavostí z historie, ale i přítomnosti obce, jejího historického památkového území, a nad starými fotkami jsme pátrali, jak ty Ďáblice kdysi vypadaly.

Naší debatu a společné plány k novým nápadům, třeba dalším výletům k sousedům, jsme díky nepřízni počasí dokončili v hospodě Na Růžku s domácí bábovkou - pozorností od pořadatelů.
Při návštěvě jsme si uvědomili podobné problémy či radosti i v naší práci v Dolních Chabrech, což nám dodalo chuť do dalších aktivit při pomoci památkám.

Velké poděkování za pěkný výlet náleží především průvodcům Markovi Krčilovi a Petru Pozlerovi v doprovodu s rodačkou a pamětnicí pí. Pozlerovou, a Hanou Macháňovou - vedoucí redakční rady Ďáblického Zpravodaje.

Jana Snížková