VYCHÁZKA

 VYCHÁZKA PO DOLNÍCH CHABRECH

Vycházka po Chabrech, neměla za úkol nachodit 100 jarních km, ale přiblížit především novým Chaberákům a dětem cestičky a místa časem trochu zapomenuté. Počasí nám přálo a tak jsme si vycházku pěkně užili.
Procházeli jsme místy bývalé formanské cesty i s bývalým Světovým hostincem. Na mapě jsme hledali starý úvoz mezi poli, kterým chodívaly čimické děti do první školy v Chabrech, dnes již zastvěný novými domky. Společně jsme procházeli pěšinkami přes kopec za kostelem i cestičkou k rybníku z bývalé ulice V chaloupkách. Připomněli jsme si hned několik významných osobností obce. Děti s průvodkyní Petrou měly samostatný program, poznávaly stopy domácích zvířat žijících kdysi na starých usedlostech, i vodní zvířata v gruntovním rybníce. Při formanské cestě pak zkoušely nakreslit, jak takový formanský vůz vypadal. Snad si všichni odnesli trochu zábavy i poučení. Děkuji všem za účast, byli jste skvělí badatelé!