Vernisáží začala výstava
Výstava o době ledové v Dolních Chabrech a okolí.
A čím je tak výjimečná?

Výstava v KC Chaberského dvora poodhaluje roušku tajemství nejstarší historie míst, ve kterých žijeme, a přibližuje období, kdy se zde teprve utvářela krajina - dobu ledovou na samém konci starších čtvrtohor. Tehdejší krajina nebyla podobná současné. Kvůli nízké teplotě a nedostatku srážek měla charakter stepi a tundry. Na tyto podmínky musela být adaptována i zvířena. Proto zde žili sobi, zubři, srstnatí nosorožci, polární lišky, divocí koně a obrovští chobotnatci - mamuti. Jejich zuby a kosti nacházíme dodnes ve sprašových cihelnách, pískovnách i v jeskynních výplních.
Také v cihelnách na území Prahy 8 byly v průběhu let objevovány pozůstatky zvířat – kosti, zuby a největší skvosty mamutů, jejich kly. Nálezy jsou dnes uložené ve sbírkách Národního muzea, které je na výstavu zapůjčilo.
Dalšími exponáty na této výstavě jsou kamenné nástroje, které se nacházely na okolních polích a které dokazují přítomnost prvních lovců těchto zvířat. Model neandertálského obydlí dotváří představu o životě pravěkých lidí stejně sugestivně jako malby Kateřiny Langrové. Nedílnou součástí výstavy je také vzpomínka na Eduarda Štorcha, který jako jeden z prvních chtěl přiblížit pravěk nejen dospělým ale hlavně dětem.
A jak si představují dobu ledovou děti? Jejich výtvory vypadají tak kouzelně, jako by v době ledové byly před týdnem na výletě. Však se přijďte podívat, výstava potrvá do 22. února 2017.

Děkujeme všem, kteří se na výstavě podíleli nebo jakýmkoliv způsobem přispěli k její realizaci.
Autorky výstavy: Martina Mrňavá a Jana Snížková


www.dchabry.eu