Veletrh-PAMÁTKY 2015

 OSOP na veletrhu PAMÁTKY 2015

V Křižíkových pavilonech na výstavišti v Holešovicích se ve dnech 22.–23. října uskutečnil čtvrtý ročník mezioborového veletrhu PAMÁTKY 2015 s mottem „Dejme minulosti budoucnost!“. Rekonstrukce památkových souborů a objektů, jejich financování, současné využití, též odkaz našich předků a podpora řemesel – to byla základní témata veletrhu.

Poprvé se veletrhu zúčastnilo také naše Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech a to v rámci MČ - Praha 8. Po dobu dvou dnů jsme měli možnost prezentovat práci naší neziskovky a hlavně péči o kostel Stětí sv. Jana Křtitele.

Setkání s jinými neziskovými organizacemi a jejich úsilí o záchranu památek po celé naší zemi, nás sbližovalo. Díky této konfrontaci jsme se také utvrdili, že naše péče o historické dědictví Chaber má i přes mnohá úskalí smysl. Rovněž jsme zde získali kontakty na odborníky a řemeslníky, kteří by v budoucnu mohli být prospěšní při záchraně chaberského kostela či dalších památek obce.
J.S.+ M.M.