Veletrh památky

VELETRH - PAMÁTKY, MUZEA, ŘEMESLA
Zúčastnili jsme se za Prahu 8 veletrhu o pamětihodnostech v českých zemí a jejich záchraně. Nasbírali jsme zkušenosti, jak se starají a propagují svá města a památky jinde v Čechách.
Dnes oblíbené jsou naučné stezky, které velmi přispívají k cestovnímu ruchu.
Náš spolek měl připravené materiály – brožurky, pohledky a poster za chaberský kostel o který se lidé opravdu zajímali. Jen velká škoda, že k samotné MČ Dolní Chabry a k její naučné stezce je tak žalostně málo propagačních materiálů…