Vánoční výstava

Advent v kostele

Zvyk stavět betlémy patří k nejrozšířenějšímu vánočnímu zvyku. Jejich tradici založil již v roce 1223 Svatý František z Assisi v Itálii. Betlém byl symbolem vánoc, ale v 19. století byl postupně vytlačován vánočním stromkem, který se nakonec stal novým symbolem vánoc.  V Praze byl první betlém postaven pravděpodobně v roce 1560 v kostele sv. Klimenta. Předpokládá se, že byl napodobeninou betlémské jeskyně s jesličkami, kde se Ježíšek narodil. Podle tohoto vzoru se jesličky začaly šířit do dalších kostelů a klášterů. Současné vánoční výstavy betlémů ukazují, že betlémářská tradice je u nás stále živá…

 Také v Dolních Chabrech v kostele Stětí sv. Jana Křtitele byl první adventní týden zahájen již tradiční vánoční výstavou s betlémy.

Lidičky oprášily uložené staré poklady po svých babičkách a zapůjčili je do kostela. Kostelík provoněl vánočním cukrovím na  štědrovečerním stole a dobrotami ze  staročeské  kuchyně. Zazněly vánoční koledy a výstava o nejvýznamnějším  svátku roku, narození Ježíše Krista, mohla začít.

Zvídaví návštěvníci si mohli připomenou  postavy svatých od Adventu do Tří králů. Nechyběla sv. Barborka, Sv. Lucie, Sv. Martin a samozřejmě ani Tři králové. Nejmilejší dětem byly tradiční  betlémy s Ježíškem a vánoční stromeček. Výstavu si užívali jak děti, tak dospělí a přijížděli ze všech koutů Prahy, aby se naladili tou kouzelnou předvánoční atmosférou v románském kostelíku. Příchozích bylo přes 600!

Celý týden trvala příprava vánoční výstavy, které  připravilo Os na ochranu památek v Dolních Chabrech a Mladí ochránci přírody Sůvy. Moc děkujeme  spoluobčanům za zapůjčené exponáty a za pomoc. Zvláštní poděkování patří zaměstnancům restaurace „U Míšků“ a rodině Němcových z kempu.

Vám všem přejeme vánoční svátky plné pohody, radosti i pokory. Dopřejme si čas na tiché rozjímání a příležitost být s lidmi, které máme rádi.

Jana Snížková