Vánoční setkání sousedů

Vánoční rozjímání.

Třetí adventní sobota se v Dolních Chabrech stala setkáním všech, kteří se v uspěchané době chtěli pozastavit, příjemně naladit a zamyslet se nad duchovním významem vánočních svátků. Chabry byly romanticky zahaleny do bílého závoje sněhu a připomínaly obrázky od Lady. Kostel a Knorův statek byl vkusně vánočně vyzdobený a po celý den branami obou objektů proudili usměvaví návštěvníci. Přišlo jich k potěšení nás všech přes půl tisíce. Vánoční program v kostele zahájila dětská hudební skupina Ratolesti, která měla svou premiéru a zhostila se jí vskutku s noblesou a grácií. Dále velice poutavá vystoupení připravily učitelky a žáci ze ZŠ Spořická, 3. B nazvala své pásmo veršů a písní „Těšíme se na Vánoce“ a žáci 5. B daly název svému milému příspěvku „Cesta do Betléma“. Podmanivým hudebním vystoupením plným koled, kde si zazpíval i mnohý návštěvník, zakončila program v kostele skupina Musica Rustica. Všichni svou hudbou potěšili posluchači po dveře naplněný kostelík a to bez nároku na honorář. Dvůr barokního statku ožil jarmarečníky a uvnitř interieru bývalé sýpky, který byl provoněn vánočním stromečkem a cukrovím, si děti hezky v teple mohly vyzkoušet zdobení perníčků pod zkušenou instruktáží Lenky Nikodýmové a Ivety Kalendové. Pečení vizovického těsta nebo výrobu vánočních přáníček pomáhaly trpělivě po celý den dětem vytvářet členové Mladých ochránců přírody Sůvy. Děkujeme tímto všem výše zmiňovaným, všem hospodyňkám i hospodářům za napečené dobroty, na kterých si celý den pochutnávali jak malý tak velcí hosté, Cukrárničce Na Pěšině za odměny pro nejmenší účinkující a rodině Němců za zapůjčení prostor Knorova statku, kde otevřeli občerstvení s voňavými nápoji a pokrmy. Také moc děkujeme hostinci U Míšků za zapůjčení stolů a židlí. Na závěr patří velký dík všem členům z Občanského sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, kteří celou akci pro Vás připravili. Odměnou pro nás všechny byla Vaše hojná návštěva a snad i spokojenost.

Děkujeme. Martina Mrňavá