Svatojánský večer v Chabrech

Svatojánský večer v Chabrech

24. červen je nejdelším dnem roku, slunce se dostává nejblíže k zemi a nastává letní slunovrat. Tento den je zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Nejen že svátek mají Janové, ale touto nocí vrcholí období magických rituálů spojených s kultem živlů. Byliny nabývají kouzelných sil.

U chaberského kostela zasvěceného právě Janu Křtiteli se již tradičně v tento čas setkáváme, abychom pospolu oslavili magický podvečer. Čaje a produkty z čarovných bylin, napečené domácí dobroty, škapulíře pro štěstí přítomné potěšili. Večer vyvrcholil koncertem s Líbeznými tóny harfy a klarinetu, který si užívali jak dospělí tak děti.

Součástí programu byla Cesta za svatojánským pokladem, kterou po ročním divadelním půstu k radosti přítomných připravili divadelní soubor Divoch a Ilegumova divadelní společnost. Všem, kteří se podíleli na vzniku příjemného podvečera i těm, kteří přišli hledat tajemný poklad, nechť se splní všechna skrytá přání.

Jana S.