Svatojánský večer v Chabrech

 
Svatojánský večer bude probíhat 18. června v areálu kostela.
Součástí bude i cesta za svatojánským pokladem, začínat bude
před hostincem U Míšků.