Svatojánský večer

SVATOJÁNSKÁ SLAVNOST U KOSTELA

Příjemný Svatojánský podvečer u chaberského kostela připravili členové OSOP.
V kostele vystoupily děti z pěveckého sboru Sboreček s paní učitelkou Evou Marešovou,
a varhaník František Šťastný. Martina Mrňavá připravila poznávací hru na biblický příběh o stětí sv. Jana Křtitele a též 
ztvárnila princeznu Salome.
Děkujeme všem učinkujícím a také návštěvníkům, za vytvoření kouzelného podvečera,
a oslav svátku patrona našeho kostela Jana Křtitele. 
J.S.