Slavnost v Adventu

 ADVENT - DOBA ROZJÍMÁNÍ RADOSTI A DOBROČINNOSTI

Chaberský kostelík ožil předvánoční atmosférou jak před kostelem vánočním jarmarkem s dudákem tak v kostele. Druhou svíčku na adventním věnci v kostele rozsvítila paní starostka Barbora Floriánová. Rozjímali jsme při vánoční hudbě skupiny Consort Helveticus a zazpívali si s nimi i přítomné děti. Nálada radostného setkávání sousedů vládla kolem kostela. Večer uzavřel varhanní koncert Libora Juříčka.

VÝTĚŽEK ADVENTNÍCH SLAVNOSTÍ DOSÁHL 15 TIS KČ, tuto částku jsme získali během dvou adventních víkendů a pokryje restaurování barokního obrazu z kostela. Poděkování náleží všem, kteří se podíleli na obou akcích v kostele, sousedům z Bohnic a návštěvníkům, kteří přispěli nejen svým vstupným. Slavnosti proběhly za přispění MČ Dolní Chabry.
J.S.