Školáci v kostele

 
ŠKOLÁCI SE SVÝMI UČITELI NAVŠTÍVILI CHABERSKÝ KOSTELÍK

Poslední dva dny v květnu se věnovali členové našeho Sdružení "osvětové" činnosti v chaberském kostele. Na návštěvu postupně přicházeli žáci z místní školy. Děti ze šesti tříd si prohlédly kostel i přilehlou zvonici. Malí posluchači se tak dozvěděli o pozoruhodnostech a tajemstvích nejstarší stavby obce i o historii samotných Chaber. Připraveny pro ně byly i doplňující kvízy, které však hravě zvládli. Členové OSOP, Martina a Standa, dětem ukázali i místa, která nejvíce trpí ničením vandaly, ohradní zeď areálu a klidné místo za zvonicí. Příjemným zpestřením prohlídek byl ve čtvrtek i poslech tónů varhan, zprostředkovaný Milanem Pavýzou.
Je jistě důležité, aby se nejmladší generace dozvídala o dějinách místa, kde žije, a mohla být na ně právem hrda. Pro nás bylo milým potěšením, že památku Chaber navštívilo a zvídavé otázky pokládalo asi 150 školáků.
Pokud jste se s Vaší třídou do kostela nedostali, netruchlete, jsme tu pro Vás a rádi si uděláme čas i příště!
Na další společné cesty do minulosti Dolních Chaber se těší členové OSOP.