Setkání pamětníků.

Setkání chaberských pamětníků.

20. října 2012 se v hostinci U Míšků sešlo nad starými fotografiemi asi padesát chaberských občanů při setkání nazvaném „Kam až paměť sahá – obchody, hospody a řemesla“. Příjemné posezení zahájila přednáška, která přítomným ukázala prostřednictvím tzv. ortofotomap postupný rozvoj a rozšiřování obce, tak jak jej zachytily letecké fotografie od roku 1938 až do dnešní doby. V další části programu se sami pamětníci podíleli na popisu a datování promítaných historických fotografií zachycujících místní obchody, hospody a řemesla. Právě z nich připravujeme databázi fotografií a dalších materiálů o nejstarší dochované historii obce. Prezentované materiály získali členové Občanského sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech během posledního roku právě od chaberských občanů. 
Všem kteří se zasloužili na přípravě akce a zapůjčili staré materiály moc děkujeme.
J.S.