Setkání pamětníků

 26. března od 16.h. se uskuteční další setkání pamětníků Chaber v KC Chabrerský dvůr. Na těchto setkání si připomínáme jak obec kdysi vypadala, snažíme se zmapovat chaberské pozoruhodnosti jako například na kterých místech bývaly studánky, kde stála první škola v obci a na kterých místech se ještě vyučovalo před výstavbou nové školy. Velmi zajímavé je také zmapování původních chaberských obchůdků.
Nejvíce nás na minulé schůzce potěšily zpracované a znovu vytištěné malé fotečky
ve velkém formátu a to především divadelních ochotníků. Nikdy by nás mladší nenapadlo jak čilý spolkový život byl v naší obci. Divadelních ochotníků před 2. sv. válkou bylo dokonce několik spolků a hrávalo se po hostincích. Tyto nashromážděné materiály nás inspirovaly a budou při jarní akci prezentovány na téma  "Jak se lidé v Chabrech kdysi bavili".
Tyto setkání těší jak naše pamětníky tak i mladší občany Chaber.
Příští setkání plánujeme 19. května, již v hostinci U Míšků.