Setkání pamětníků

29. listopadu

V období prvního advetního týdne se v Chaberském dvoře konalo setkání chaberských pamětníků a všech kteří pamatují dobu minulou. OSOP tak zahájilo první schůzku, k projektu o hledání minulosti v Dolních Chabrech. Návštěvníky jsme seznámili, jak bychom chtěli postupovat v pátrání po minulosti - sháněním starých fotografií, dokumentů, kronik a dalších zajímavostí. Zapůjčené materiály jen naskenujeme a ihned vrátíme.
OSOP také představilo připravovanou fotosoutěž, která bude probíhat v roce 2012. Výsledkem po pátrání do doby minulé by měla být nová publikace o naší obci.

Příští setkání s pamětníky v Chaberském dvoře bychom rádi uskutečnili asi 18.1. 2012.
J.S.