Setkání pamětníků

 
Již od roku 2011, dvakrát do roka organizuje OSOP setkávání pamětníků nazvané "Kam až paměť sahá". Setkávání je o paměti chaberských občanů, kteří svými starými fotografiemi a svými vzpomínkami vytvářejí obraz historie obce Dolní Chabry ale také Čimic. 
Nejdříve jsme chtěli dát dohromady pár fotografií a popovídat si s chaberáky co si pamatují o naší obci z nejstarších dob. Setkávání se však stalo velmi oblíbeným, a my už ho nedokážeme a ani nechceme ukončit. Přicházejí další lidé také z Čimic, a díky pomocí všech se nám plní databáze s fotografiemi a    s popisy. Přání nás všech je v brzké době fotografie i s popisy proměnit v zajímavé publikace.

27. března, jsme uskutečnili setkání v Chaberském dvoře i s promítáním. Tentokrát s paní učitelkou Petrou Svárovskou, jelikož jsme naše paměti obracely na nejstarší historii školy.
Příjemné bylo, že přišlo hodně lidí, tentokrát asi 40, z toho 9 sousedů z Čimic. Promítaly se školní fotky od roku 1919 do roku 1952. Snažili jsme se popsat na fotkách hlavně třídní učitele a odkud fotky pochází. Díky návštěvníkům se podařilo na nejstarších fotkách poznat i některé školáčky. Jelikož jsme nestačili probrat všechny fotky, další pokračování o škole bude probíhat 29.května, opět v KC Chaberského dvora.                       
------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         
Kam až paměť sahá...
Vzpomínky na stará školní léta
s promítáním dobových fotografií
čtvrtek 27. března od 16 h, Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/ 5, Praha 8 - Dolní Chabry
Pomozte nám doplnit chybějící informace
z dob vaší školní docházky
Pořádá: Občanské sdružení na Ochranu památek v Dolních Chabrech
www.osop-chabry.cz