Schůzka u kostela

REKONSTRUKCE OHRADNÍ ZDI KOSTELA

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Schůzka 6. října u chaberského kostela spolku OSOP s vedením obce, novým farářem Petrem Havlíkem a stavebním technikem Pražského arcibiskupství měla za úkol naplánovat další postupy oprav ohradní zdi okolo kostela. Na vše dohlížel statik Ing. Jan Zima, který na projektu oprav spolupracoval. Navázalo by se tak, na opravy první části již zrekonstruované zdi, které proběhly na podzim roku 2020.
Nejdříve však bude potřeba přepracovat návrh finančního rozpočtu na opravy, aby vyhovovaly cenám dnešní doby. Církvi se pak nabízí dvě možnosti zažádání o státní granty, ke kterým bude muset finančně přispět předepsanou spoluúčastí a dále zaplatit archeologický průzkum, který je s opravami spojen a nedá se financovat z žádných grantů. Jak obec, tak spolek OSOP, přislíbili přispět na přestavbu havarijní zdi. Práce by mohly proběhnout na podzim příštího roku. Na opravy samotné statiky kostela, by se podle další finanční situace mohlo přistoupit následovně. Další jednání ohledně přestavby havarijní části zdi již s připraveným rozpočtem budou pokračovat koncem října.
Jen díky přispěvatelům našemu Sdružení se můžeme na opravách finančně též podílet.
Velké díky.

J.S.