Rok 1410

NEJSTARŠÍ ZÁZNAM O VZHLEDU OBCE CHABRY POCHÁZÍ Z ROKU 1410

Dolní Chabry jsou obcí s velmi zajímavou historií, jejíž kořeny sahají až do raného středověku. Jak tehdy vypadaly, nám napovídají vzácně dochované písemné zmínky, dodnes uložené v archivech.

Letos je to úctyhodných 610 let, kdy záznam, zanesený do urbáře Strahovského kláštera, jako první popisuje vzhled a uspořádání tehdejších Chaber.
Díky této písemnosti z roku 1410 se tak dozvídáme podrobnosti nejen o velikosti a vzhledu malé vesničky, latinsky nazývané „Villa Chaber“, ale můžeme z ní vyčíst i informace o majetkových poměrech obyvatel a jejich feudálních povinnostech:
„Ve vsi je dvůr se dvěma poplužími, jednou loukou, dvěma lesy, třemi rybníky a příslušným pastvištěm. V témže místě žije 20 vlastníků půdy, kteří platí rozdílnou rentu podle podílů majetku. Dále povinni jsou ovce mít a stříhat je dvakrát ročně, musí shrabovat seno z jedné louky ležící za rybníkem, z každého podílu jsou povinni trhat hrách, žít 20 mandel obilí počítajíc po 50 snopech.“

Zmínka o dvaceti usedlostech a poplužím dvoru patří k oběma částem, Dolním i Horním Chabrům, v té době ještě spojených v jednu ves.
Unikátnost tohoto záznamu spočívá i v tom, že z hlubin věků stále znějí česká jména tehdejších vlastníků půdy: Šimon, Jeník, Mikuláš, Duchek, Jakub, Tomáš, Šimon, Klement, Kolesco. Někteří z obyvatel jsou dokonce zmiňováni i příjmeními - Plyskota, Pečeně, Strýc, Mařík, Bareš, Beneš.

Zápis navíc naznačuje, že mnoho starých dolnochaberských usedlostí stojí na středověkých parcelách. A přestože v průběhu staletí byly původní stavby ničeny požáry a válkami, v základech některých domů lze najít středověké zdivo, což potvrdil podrobný průzkum, který zde Památkový ústav provedl v polovině 70. let 20. století.

Svůj podrobný místopis z počátku 15. století má jen málo českých sídel. My můžeme děkovat štěstěně či náhodě, že se Strahovský urbář vyhnul pohromám a uchoval nám odraz těch prastarých dob. A tak, až se budete toulat po Bíleneckém či Hrušovanském náměstí, můžete tipovat, kde v 15. století bydlel Šimon, kde Jeník, kde sklízel hrách Tomáš a kam chodil na dostaveníčka mladý Duchoslav.