Restaurování románských maleb v apsidě

Koncem roku 2011 došlo k opravám románských  maleb v apsidě chaberského kostela. Restaurátor Mgr. Miroslav Koželuh mohl malby zrestaurovat díky získanému magistrátnímu grantu, ve výši 250ti tisíc korun  o který požádala v loňském roce paní Kabátová z arcibiskupství.

foto: Milan Pavýza, Jana Snížková