Radostné Zpěvy Adventní

BAROKNÍ RORÁTE
aneb
RADOSTNÉ ZPĚVY ADVENTNÍ

Adventní koncert byl uskutečněn 1.12. ve spolupráci se spolkem Bohnice žijí.
Velké poděkování náleží Renátě Molové, které se podařilo  získat finance na uskutečnění koncertu z grantu: Nadace život umělce. P. Molové děkujeme také za přiložené fotografie.
Koncert byl pěknou spoluprácí se sousední obcí na Praze 8.
J.S.