Radostné Zpěvy Adventní


DĚKUJEME VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE

Zasněžený chaberský kostel, tak jako v dávných dobách se o adventu naplnil lidmi. Společně se sousedním spolkem a spoluorganizátory - Bohnice žijí, jsme rozsvítili první svíčku na adventním věnci. Krásným podvečerem nás doprovázel hudební soubor Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila s Radostnými Zpěvy Adventními.
Kostel opět ožil svou pozitivní náladou a geniem loci místa. Doba rozjímání, pospolitosti a dobročinnosti se naplnila. Výtěžek ze vstupného 3800 Kč uložíme jako základ na zrestaurování nejstaršího obrazu v chaberském kostele.