Přípravy na výstavu

 Přípravy na výstavu o době ledové začaly již v červnu
Výstavu jsme začali plánovat již v měsíci červnu 2016, když jsme zjistili, že ke konci roku budou volné výstavní prostory v KC CHD.
Když výstavu, tak o historii Chaber, říkali jsme si … No, když o historii, tak o té nejstarší! A začali jsme oslovovat odborníky z muzeí, kteří by nám mohli zapůjčit nejstarší exponáty nalezené v Chabrech.
Bylo neuvěřitelné, jak všichni oslovení byli vstřícní a ochotní, to nám dodávalo odvahu a časem i jistotu, že s pozitivní energií se vše podaří. Předsevzali jsme si, že výstava musí být zajímavá pro děti i dospělé z Chaber i okolí.
Jediné co jsme měli již připravené, byly postery o Eduardu Štorchovi, prezentované na Dnech evropského dědictví. Štorch se již na začátku 20. století pokusil především dětem přibližovat dobu ledovou svými literárními díly. Proto bylo i pro nás propojení archeologických nálezů a dětských prací stěžejní. Oslovili jsme ZŠ v Dolních Chabrech a Kreativní keramickou dílnu v Litické a výsledek byl prostě úžasný. Děti se bavily a tvořily i se svými pedagogy. Jejich malby a keramické výtvory přináší návštěvníkům radostnou podívanou do světa minulosti a fantazie.
Odborníci na historii sami přicházeli s nápady o dotvoření expozice. Ivana Sýkorová Fridrichová z České společnosti archeologické nás např. přivedla na myšlenku, ukázat veřejnosti v čem žili Neandertálci a zasloužila se o zapůjčení a instalaci modelu chýše ze středopaleolitického období, zhotoveného podle archeologických nálezů v Bečově. Model byl zmenšen v poměru 1:3, jinak bychom jej do podkroví statku nedostali.
Za vypůjčení a prezentaci kamenných nástrojů lovců mamutů, které se nacházely také v Chabrech na polích, vděčíme Janu Eignerovi z Národního muzea. Správce sbírek Boris Ekrt z paleontologického oddělení Národního muzea, se nám s vyhledáváním a focením Chaberských nálezů věnuje již 10 let a tak nebylo těžké navázat na spolupráci a domluvit vystavení chaberských nejstarších nálezů s mamutím klem. Na panu Ekrtovi bylo poznat nadšení a zálibu v jeho práci, přípravy v Chaberském KC probíhaly velmi příjemně a s odbornou pomocí.
Návštěvníci na výstavě také již uvidí textové panely se snímky k poslednímu archeologickému průzkumu za Chaberským dvorem provedenému letos v únoru společností Labrys. Nálezy posunuly význam těchto míst a přibližují dávný život v blízkosti CHD. Odborné zpracování podkladů provedla archeoložka Kateřina Levá.
Autorky výstavy Jana Snížková a Martina Mrňavá si přípravy pěkně užívaly (již přes celé prázdniny). Jana sbírala podklady a rady od odborníků, Martina graficky připravovala všechny propagační materiály a jako základ používala většinou malby Kateřiny Langrové – malířky a ilustrátorky knihy „Doba ledová“ od Petra Šídy (2007). Kateřina Langrová zapůjčila na výstavu originály svých ilustrací tvořených pro knihu a nádherně tak, obrazy připomínající ilustrace Zdeňka Buriana, doladila atmosféru doby ledové.
Spokojenost návštěvníků nám všem bude odměnou za práci konanou bez finančních nároků.
Jana a Martina