Pozvání na Dny evropského dědictví

Dovolujeme si vás pozvat na Dny evropského dědictví do Dolních Chaber, na které se již tradičně, každoročně zapojujeme. Doprovodný program bude na téma: Doba ledová v Chabrech. Tentokrát je naším záměrem přiblížit velkého pedagoga Eduarda Štorcha, po kterém nalézáme stopy na několika místech v Chabrech. Dětem se pokusíme hrou přiblížit dobu ledovou a zvířata, která v Chabrech kdysi žila.
--------------------------------------------------------------------------------------------