Požehnání opraveným malbám

 
Za středověkými malbami i loutkovým divadlem do Dolních Chaber


V sobotu 28. dubna 2012 se Dolní Chabry pochlubí veřejnosti zrestaurovanými středověkými malbami kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Od 11 hodin zde bude sloužit bohoslužbu slova biskup Karel Herbst, který požehná nově opravené románské fresky. V přilehlém barokním statku je připraven program pro děti, výstava starých fotografií i Staročeská beseda.

Slavnostní den bude zahájen v 10 hodin vyzváněním zvonů. V 11 hodin začne bohoslužba slova, kterou bude sloužit biskup Karel Herbst. Během bohoslužby požehná románské malby zrestaurované v letošním roce z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy. Od 13 hodin v kostele pohovoří o románských malbách kunsthistorik prof. Jan Royt, o archeologii a zajímavostech stavby budou přednášet archeologové PhDr. Zdeněk Dragoun a PhDr. Michal Tryml. Pěvecký sbor Camera Chabra završí v 16 hodin celý program slavnostním koncertem.

S historií se od 10 do 17 hodin návštěvníci setkají také v sousedním Knorově statku, kde bude připravena výstava s názvem „Jak se lidé v Chabrech dříve bavili“. K vidění zde budou především staré fotografie divadelních a jiných chaberských ochotnických spolků, historická loutková divadla, loutky a hračky našich předků. K zakoupení budou také originální loutky broučků, skřítků a dalších pohádkových postaviček od předního českého loutkáře Jakuba Balihara. Ve 14 hodin zatančí Staročeskou besedu taneční soubor z Oskořínku u Nymburka. Děti v 15 hodin potěšíme hranou pohádkou O princezně Márince. Na dvoře statku nebude chybět posezení s občerstvením, hry a soutěže pro děti, jízda na poníkovi a další živá zvířátka.

Akci pořádá OS na ochranu památek v Dolních Chabrech
Mladí ochránci přírody „ Sůvy“

spojení: metro C Kobylisy, bus č. 162, Bílenecké náměstí

www.osop-chabry.cz
http://balihar-loutky.cz