Poutníci v kostele

 Vážená paní Snížková,
jsme členové a příznivci TAKu Praha - turistického akademického klubu, který vznikl v roce 1963 při Fakultě strojní ČVUT.
Naše skupinka jsou lidé z trasy 16. Vždy někdo pro ostatní připraví vycházku. Převážně jsme již senioři a tak si zpříjemňujeme volný čas. Tentokrát jsem chtěla přátele seznámit s okolím svého bydliště, okolím Čimic.
Jsme přátelé z celé Prahy, Zbraslavi, Louňovic u Říčan, Černošic i z Příbrami. Přijeli jsme k metru v Kobylisích, odkud jsme popojeli autobusem do Chaber. Naše první zastávka byla u menhiru v Ládevské ulici. Dále jsme už šli jen pěšky. Přes Hrušovanské náměstí s bývalými usedlostmi kolem Hořejšího rybníku na Bílenecké náměstí, kde jsme obdivovali Knorův statek. Tam jste si nás po předchozí dohodě vyzvedla. S vámi jsme absolvovali prohlídku Kostela Stětí sv. Jana Křtitele a zvonice. Vše doprovázela odborná přednáška s Vámi a panem Vyšínem.
Po celé cestě nás informovaly vaše dokonalé informační tabule, které nám také objasnily významné archeologické nálezy!!!! Oběd jsme měli zajištěn v restauraci U Míšků, takže jsme mohli prohlédnout zevnitř již druhý bývalý statek v Chabrech.
Odpoledne jsme pokračovali kolem Prostředního rybníka do chráněné oblasti Draháňské rokle. Kolem studánky a mlýna jsme došli na navigaci Vltavy s planetární stezkou. Přívozem v Klecanech jsme se dostali do Roztok, kde jsme v Muzeu zakončili tematickou výstavou „Krása ukrytá v bronzu“. Celková délka procházky byla cca 10 km.

Výlet měl od všech zúčastněných velký ohlas a to především díky návštěvě románského kostela, který jste nám umožnili navštívit.
Za sebe i za mé přátele ještě jednou srdečný dík!
Ivana Prokešová