Plán akcí spolupořádaných OSOP


Plán akcí spolupořádaných OSOP v roce 2016


4.- 31. března
výstava replik historických dřevěných terčů malovaných restaurátorkou Dagmar Lebenhartovou v KC Chaberský dvůr.

břzen-duben
instalace nového osvětlení v lodi kostela - návrh architekta Zdeňka Žilky,
spolufinancováno OSOP, MČ Dolní Chabary, církví, p. Malým

9. dubna
Slavnostní mše v kostele s požehnáním varhan,
kterou bude sloužit kardinál Dominik Duka

4. června
Ekumenická bohoslužba

10. června
Noc kostelů
 
10. září
Dny evropského dědictví EHD „Památky a komunity“
Program v kostele a zvonici

Knorův statek - výstava- Doba ledová v Chabrech
s programem a dílnami pro děti 

1.-30. listopad
Výstava v CHD - Doba ledová v Chabrech

květen - listopad
Dny otevřených dveří v kostele,
každá první sobota v měsíci, 13 -17 hod
------------------------------------------------------

Dary na kostel od občanů za rok 2015 přispěly v letošním roce
na instalaci nového osvětlení lodi kostela.
Výtěžek z darů na kostel v roce 2016 půjde na opravy špatné statiky kostela a plánované nové podlahy po zasypání podzemí v kostele.