Plán akcí pro veřejnost v roce 2015

Předběžný plán akcí sdružení pro veřejnost v roce 2015

18. března 16 hod - Setkání pamětníků
Pražské povstání 1945 - KC Chaberský dvůr

25. dubna 10-17 hod
výstava v Knorově statku - Pražské povstání 1945 v Dolních Chabrech
                                      dílničky pro děti
program v kostele - přednášky varhany s organologem a varhanářem
otevřená zvonice

29. Května
Noc kostelů 18-22 hod (celostátní akce)
18 h - vystoupení skupiny Ratolesti
19 h - zajímavosti z historie kostela
21.30 h - modlitebně-meditativní ztišení se zpěvy z Taizé

6.června
Ekumenická bohoslužba za krajinu

12. září EHD
Dny Evropského dědictví (celostátní akce)
výstava v Knorově statku Baroko na okraji Prahy
program v kostele – přednáška: zvony s kampanologem

Dny otevřených dveří v kostele
květen – listopad: první sobota v měsíci, 13-17 hod.


Dary na kostel od občanů za rok 2014 pokryjí v letošním roce opravy varhan v kostele.
Výtěžek z akcí v roce 2015 půjde na přispění nové podlahy po zasypání podzemí v kostele.