Otevření stezky v Dolních Chabrech

Odkaz na pořad v televizi
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288835-z-metropole/213411058230021/video/263361

Slavnostní otevření Naučné stezky
Dolní Chabry –„Brána do pravěku Prahy“


Slavnostní otevření počáteční etapy naučné stezky proběhne v úterý 14. května ve 13. hodin před Chaberským dvorem. První čtyři panely této stezky po Dolních Chabrech jsou již připravené k usazení na vybraná místa a my Vás a Vaše děti srdečně zveme k jejich odhalení a zároveň využít příležitosti se s panely a jejich tvůrci seznámit.

Jak samotná práce na přípravě probíhala?
Myšlenka na zviditelnění obce v podobě naučné stezky se rodila již dlouho a přicházela zároveň s velkým nárůstem domů a obyvatel v obci. Cítili jsme potřebu a chuť obeznámit tyto nové, ale i starousedlé spoluobčany se zdejší nevšední historií a místem, které společně sdílíme. Materiály o historii památek a usedlostí v Chabrech byly námi shromažďovány zhruba od roku 2005. Z nich připravené texty k naučným tabulím jsme vždy konzultovali a upravovali s danými odborníky, jako např. archeology, historiky umění, přírodovědci, geology a mnohými dalšími. Významně se podíleli také chaberští pamětníci tím, že nám poskytovali informace, staré fotografie a dokumenty. Vybrané snímky uvidíte na panelech zastavení a věřte, že nebylo lehké z celého množství vyjmout jen některé z nich. Jiné historické záznamy, především o chaberských usedlostech, jsme dohledávali v archivech, z kronik, listin a starých gruntovních knih, aby pokud možno nebyly nikdy zapomenuty.

Zpracované články bylo nutné vždy zkracovat, aby se nám společně s obrazovou dokumentací vešly na daný panel. Velmi zajímavou prací byla grafická úprava tabulí i se zapojením naučného či hravého programu, vytvořeného žáky místní školy především pro své vrstevníky. Hlavním kritériem designu tabulí byla přehlednost a srozumitelnost a tak jsme zvolili barevné rámce v jemných odstínech, doplněné o řadu snímků a vlastních ilustrací. Konečná pomoc dvou korektorů odstranila (snad) poslední ukryté chyby. Výroba panelů i s tiskem byla svěřena do rukou vybraných odborníků a pro nás tím nastalo jen příjemné očekávání hotového díla.

Doufáme, že vás naše stezka potěší a dozvíte se zde i něco nového o lokalitě a historii Dolních Chaber, protože pak bude naše mise a i mise místního úřadu, který projekt financoval, splněna. Pevně věříme, že pro další zastavení najdeme finanční pomoc i z řad sponzorů (loga zviditelníme na panelech) a tím se urychlí dokončení celého projektu naučné stezky.

Děkujeme všem, kteří nám na přípravách pomáhali, a přejeme si, aby zastavení v obci dlouho vydržela :-)).

Za Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech
Jana Snížková a Martina Mrňavá