Opravy ohradní zdi kostela

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI

Přátelé, děkuji za Vaši finanční pomoc, která putuje na naše konto, nebo kterou přispíváte na našich akcích u kostela. Máme radost, že se daří s pomocí Vaší i městské části již několik let opravovat vybavení kostela. Restaurovány jsou obrazy, opraveny varhany, zvony či se podařilo zrealizovat nové osvětlení kostela.

CO SE NÁM VŠAK NEDAŘÍ je spolupráce s církví při záchraně samotné stavby a areálu kostela. Jak jste si jistě sami všimli, oprava ohradní zdi z minulého roku stále není dokončená. Koruna zdi není zakryta střešní krytinou, a cihly, které mají zatížit prozatimní krycí geotextílii, jsou především nebezpečné pro blízké okolí. Do jednání s představiteli církve se tentokrát vložila sama paní starostka Kateřina Šilhová Šafránková.
J.S.


Přikládám dopis starostky:

Vážený pane Odrobiňáku, Vážený pane Dlabale,
obracím se na Vás ve věci plánovaných a městskou částí finančně podpořených oprav na kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech při Prosecké farnosti. Kostel je výraznou dominantou naší městské části a městská část byla kdykoli připravena finančně podpořit Římskokatolickou farnost u kostela sv. Václava Prosek v záležitostech týkajících se nákladů na opravy kostela v Chabrech. Svou pomoc nabízí a aktivně se zapojuje i Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s. a díky činnosti spolku i místní občané. Společně se podařilo například opravit unikátní kostelní varhany, kterým přijel požehnat i arcibiskup a kardinál Dominik Duka. Postupně se opravují i vzácné obrazy. V součinnosti s Magistrátem hlavního města Prahy a advokátem církve se snažím dosáhnout co nejrychlejšího vyřešení duplicity pozemků a pozemků vlastněných hlavním městem u farnosti na Proseku.

V prosinci minulého roku schválila naše rada dar ve výši 50 000 Kč na opravy spojené s údržbou kostela. Z postupu, jakým se opravy realizují, jsem velmi zklamaná. Již od léta se na mě obrací občané, co se bude dále dít s opravou ohradní zdi. Ohradní zeď je opravená pouze částečně. Horní část je dlouhodobě pokrytá lepenkou a zatížená cihlami a kameny. Při větrném počasí kameny a cihly padají a končí i na přilehlém pozemku městské části (viz foto v příloze). Koruna zdi je odkrytá a voda a mráz, které lze v nejbližší době očekávat, mohou dokončit dílo zkázy a zmařit veškerou investici do opravy doposud vloženou. Městská část jako správce veřejného rozpočtu je povinna při hospodaření s financemi postupovat s péčí řádného hospodáře, jinak ji hrozí sankce. Postup jsem povinna občanům na požádání vysvětlit. Žádám tímto o urychlené dokončení prací na ohradní zdi a informaci, kdy budou provedeny.

Na našem posledním jednání jsme se též dohodli na vyřešení přetrvávajícího problému s ucpanými okapy, ze kterých stéká voda po zdech kostela a neprůchodného odtoku do veřejné kanalizace. Ani v této opakovaně na různých úrovních řešené záležitosti nedošlo k žádnému posunu.

Nabývám dojmu, že naše jednání směřují pouze k tomu, že jsme jen opakovaně ujišťováni, že opravy se realizují, ale realizace je na hony vzdálená. Prosím tímto zároveň o kontakt, na koho se mohu v rámci Arcibiskupství pražského obrátit. Do kopie emailu jsem dala i Ing. Petra Vyskočila z pozice ředitele správce majetku a tiskového mluvčího Jiřího Prinze. V případě jakýchkoli doplňujících dotazů mě neváhejte kontaktovat.

V očekávání Vaší reakce a s přáním hezkého zbytku dne

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka