Oprava zvonů v kostele

Chaberské zvony se opět rozezněly.

V Dolních Chabrech ve zvonici u kostela Stětí sv. Jana Křtitele došlo 10. května 2013 k zavěšení opravených zvonů. Oprava zvonů byla svěřena firmě Boroko z Brodku u Přerova a činila 38 357,- Kč.

Menší zvon vážící 176 kg byl ulit roku 1843 známým zvonařem Karlem Bellmannem z Prahy, je zdoben emblémem Jana Křtitele. Druhý, 280 kg těžký zvon s bohatým rostlinným motivem byl původně vyroben roku 1695 A. J. Schönfeldem a pak přelit roku 1870 dcerou zvonaře Karla Bellmanna, Annou. Oba původní zvony měly v průběhu let velké štěstí. Za 2. světové války byly odvezeny pro vojenské účely, ale k přelití již naštěstí nestačilo dojít a zvony byly po válce v pořádku nalezeny na Štvanici a navráceny zpět. V ohrožení byly též roku 1950, kdy se nad Chabrami přehnala větrná smršť a zvonici i se zvony strhla. Také tyto útrapy zvony přečkaly jen s malou kosmetickou vadou.

Nyní, po opravách v květnu 2013 firmou Boroko, jsou opět zavěšeny na tesařské stolici a přichystané k pravidelnému zvonění a obdivování krásné řemeslné práce. Oba zvony byly vyčištěny, nakonzervovány zvonařským pačokem a usazeny do roviny, a hlavně po dlouhé době bylo opraveno technické vybavení zvonů, které bránilo ve zvonění (hrozilo prasknutí zvonu). Opravy zvonů zajistilo Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech. Financování oprav bylo plánované z konta sdružení, které na opravy našetřilo díky darům návštěvníků kostela při akcích sdružení. Milým překvapením pro všechny byl počin chaberského občana pana Josefa Malého, který se rozhodl poslat Občanskému sdružení dar na celou opravu zvonů. Panu Malému děkujeme, daru si opravdu moc vážíme. Jeho jméno uvedeme na destičce, která bude připevněna ve zvonici. Díky tomuto sponzorství můžeme použít peníze z konta sdružení na jiné důležité opravy kostela, o kterých Vás budeme rádi informovat.

Jana Snížková