Obraz Panny Marie opraven

 RENOVACE OBRAZU SE PODAŘILA

Z darů občanů a prodejem knihy o Dolních Chabrech byla financována renovace obrazu Panny Marie – Immakulaty. Obraz se navrátil 6. dubna 2022 z restaurátorské dílny ak. malíře Miroslava Slavíka nazpět do kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Léty již poničená olejomalba na plátně, zasazena do barokního iluzivního oltáře je již třetím obrazem chaberského kostela, který se podařilo zachránit. Malba s již nečitelným nápisem na zadní straně je od neznámého leč kvalitního autora. Opraven a nově pozlacen byl i původní dřevěný rám. Celkové náklady na opravy činily 43 700 Kč.
Děkujeme všem, kteří přispíváte na našich akcích, či na náš účet. Také peníze z prodeje knihy o Dolních Chabrech putují na opravy v kostele. Moc si Vaší spolupráce na záchraně nejstarší pamětihodnosti v Chabrech vážíme.

Číslo účtu: 220920052/0300