Nové osvětlení kostela

Nové osvětlení v lodi kostela

Zavěsit v kostele hlavní osvětlení kruhového tvaru v průměru 1 metr, nebylo jednoduché. P
áni elektrikáři při zavěšování prováděli přímo akrobatické výkony na lešení, které dosahovalo téměř ke stropu. Elektrické rozvody hlavního světla musely být staženy z půdních prostor ale povedlo se.
Další osvětlení kostela, které je většinou již šikovně ukryto zrakům veřejnosti, odpovídá stejně jako hlavní, nejnověším technologiím - je šetrné, ale i účelné.

Výsledek skvělého návrhu a náročné instalace v prostorách chaberského kostela dopadl skvostně, a důstojně podtrhl kolorit celého svatostánku.

Původní, dnes již nevhodné osvětlení v kostele pocházelo z roku 1975.
Návrh nového osvětlení v lodi kostela provedl, bez nároku na honorář,
pan architekt Zdeněk Žilka.
Instalaci osvětel zrealizovala firma Miroslava Volfa.

Náklady na osvětlení a jejich instalaci činily 215 000 Kč

Finančně se na realizaci podílelo několik organizací:
Vlastník kostela, církev, přispěl částkou 90 000 Kč
ÚMČ Dolní Chabry 30 000 Kč
OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s. 85 150 Kč
Pan Josef Malý 9 850 kč

                                                                                                                   J.S.