Noc kostelů
Noc kostelů 2011 v Dolních Chabrech


V pátek 27. května se konala Noc kostelů. Jedním z 920 kostelů, které se do akce zapojily, byl letos poprvé i chaberský kostel Stětí sv. Jana Křtitele. V 18 hodin přivítala zaplněný kostel členka OSOP Hana Pištorová a poté se ujala přednášky kunsthistorička Martina Mrňavá, také členka našeho OSOP. Tentokrát si návštěvníci v jejím podání vyposlechli nový pohled na mariánský cyklus v apsidě kostela, který vloni na podzim popsal a zpracoval kunsthistorik prof. Jan Royt z Katolické teologické fakulty UK.
V podvečer mezi nás zavítal také děkan kostela P. Stanislav Prokop a pohovořil o významu kostelů od prvních křesťanských staveb, jejich dalším vývoji v průběhu staletí až po dnešní dobu, kdy pro nedostatek věřících se pro sakrální stavby hledá další využití. Připomněl také, že sakrální stavby podnes významně pomáhají městům a místům uchovat jejich typickou a jedinečnou identitu.
Vyvrcholením programu bylo hudební vystoupení dětské skupiny Ratolesti. V průběhu večera, mezi 18. a 22. hodinou, navštívilo kostel Stětí sv. Jana Křtitele celkem 155 lidí.