Noc kostelů

 

Noc kostelů v Dolních Chabrech
Ani bouřlivá smršť, která se prohnala v podvečer nad Chabrami, nenarušila zdárný průběh Noci kostelů pořádané v obci.
Po zahájení akce v 18 hodin již byla připravena děvčata ze skupiny Free voice, aby svými krásnými hlasy nechaly rozeznít prostory starobylého kostela.
Další na programu významné akce byla přednáška. Novou knihu o románských kostelích, uvedl její autor Tomáš Koutek, milovník architektury nestarších sakrálních staveb v Čechách. Návštěvníci naplněného kostela se zajímali a živě reagovali na povídání pana Koutka o středověku a jeho hmotných pozůstatcích.
Do pozdních hodin pak členové OSOP, kteří celou akci pořádali, návštěvníkům povídali jak o historických pozoruhodnostech tak problémech celé románské stavby v Chabrech. Kostelík zasvěcený Stětí sv. Janu Křtiteli, osvětlený svíčkami a v příjemné atmosféře noci osvětlené svíčkami, navštívilo přes sto deset dospělých i dětských návštěvníků. Ti přicházeli do pozdních hodin a akce úspěšně skončila před 23. hodinou.
Poděkování patří  účinkujícím v kostele a také všem, kteří se podíleli na uskutečnění a chodu celým večerem.
Jana. S.