Naposledy s mamuty

 NAPOSLEDY S MAMUTY

Po tři měsíce trvala výstava o době ledové v Chaberském dvoře. Navštívily ji stovky návštěvníků nejčastěji však základní školy z okolí, které si se zájmem prohlédly skutečný mamutí kel z Dolních Chaber, kamenné nástroje našich dávných předchůdců, rozkošné malby a keramické výtvory samotných dětí. S Martinou Mrňavou jsme velice rády výstavou prováděly děti z gymnázií, ze základních i mateřských škol. 23. února se „Brány dob ledových v Chabrech“ navždy uzavřou.
Děkujeme všem, kteří se na výstavě podíleli a všem vystavujícím, hlavně Národnímu muzeu, které nám zapůjčilo nejvzácnější archeologické nálezy.
Pro nás autorky výstavy byla vysoká návštěvnost (vysoká na chaberské poměry), postřehy psané do knihy návštěv, i reakce dětí během přednášek odměnou a velikou motivací k dalším aktivitám.


Jana Snížková a Martina Mrňavá


Fotografie z výstavy jsou dětI ze ZŠ LOPES z Libčické v Čimicích, Bohnice gymnázium v Ústavní, ZŠ Dolní Chabry druhé třídy a MŠ Dolní Chabry Bílenecké náměstí.