Mezinár. den památek a Den země

Mezinárodní den památek a historických sídel - Den země

Chránit památky a přírodu bylo hlavním tématem Mezinárodního dne památek a historických sídel – ICOMOS spojeného se Dnem země, pořádané OS na ochranu památekv Dolních Chabrech v sobotu 19.4. 08. Jejím cílem bylo upozornit na minulost a kulturně historickou hodnotu románského kostela Stětí sv. Jana Křtitele a dalších drobných sakrálních staveb. V zaplněném kostele po celý den přednášel historik umění působící na Karlově univerzitě Mgr. Jakub Synecký, který se střídal s p. Janou Snížkovou.
Další část akce se podařilo zajistit, díky vstřícnosti rodině Němcových v jejich barokním statku čp.15., kteří mezi nás rádi zavítali.
Počátky historie statků a hospodářských dvorů v Chabrech jsou v archivech zaznamenány již k roku 1410. Tento „Knorrův statek“ je jako jediný od r.1958 zapsán jako kulturní památka.V prvním patře stavení proto vzniklo „malé chaberské muzeum“. Návštěvníci si zde prohlédli fotografickou výstavu starých chaberských statků a gruntů s uvedením jejich historie. Atmosféru staročeské světnice výstižně dokreslovaly keramické sádelňáky, stará truhlice, pekáče, bábovky a mlýnky našich prababiček. Na zápraží jsme se mohli pokochat starým truhlářským a zemědělským nářadím co pro změnu používali naši pradědečkové.Na malou chvilku duch barokního statku opět ožil…

V přízemí objektu místní Mladí ochránci přírody „Sůvy“ přiblížili ve svých fotografiích přírodní bohatství Chaber a jeho okolí. Pro mnohé bylo překvapením zjistit, jak vzácní živočichové a rostliny se u nás ještě nacházejí. MOP Sůvy také připravili naučnou stezku okolo chaberských památek a přírodních zajímavostí.

Živo bylo i na dvoře a v podloubí statku. Děti si vyráběly dárky z korálků, soutěžily v přírodovědných znalostech a skákaly v pytlích. Jejich snaha byla odměněna sladkostmi.

Ke Dni země přispělo i sdružení „Nad Draháňským údolím“ svým filmovým dokumentem o plánovaném Draháňském okruhu, jeho dopadech na životní prostředí a život lidí v obcích, kolem kterých by měl procházet.
Pojďme se společně zamyslet, jak můžeme ochránit a uchovat zbytky naší krásné přírody,  jak pomůžeme zachránit před zkázou náš románský kostelík z 12.století a další sakrální stavby. Co zanecháme svým dětem a dalším generacím v místech našich domovů?

Děkujeme všem, kteří za jediné odpoledne dokázali připravit pro 750 návštěvníků zajímavé a poučné výstavy. Zvláštní poděkování patří -vlastníkům statku rodině Němcových,firmě která na statku sídlí -výprava filmu Jiří Macke & Jan Koděra- za jejich trpělivost,

MOP Sůvy a OS Nad Draháňským udolím, místním důchodcům a spoluobčanům, kteří s celou akcí pomáhali.Děkujeme sponzorům
- MČ Dolní Chabry, Obchodu potravin paní Vomáčkové,Cukrárničce Na pěšině.